Põhipuhkus vahetult enne rasedus-sünnituspuhkust

Naistöötaja teatas, et jääb aprilli lõpus rasedus-sünnituspuhkusele ning esitas avalduse sooviga kogu 2012. aasta põhipuhkus 28 päeva ära kasutada märtsi lõpust alates. Kas on seaduslik võimaldada talle puhkust ainult 9 päeva, sest rohkem pole ta selleks ajaks välja teeninud? 

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) kohaselt on iga-aastane põhipuhkus 28 kalendripäeva ja töötaja võib seda kasutada kogu kalendriaasta kestel. Seadusse on seega lausa sisse programmeeritud puhkuse teatavas osas ette kasutamine, sest puhatakse ju enamasti suvekuudel, kui jooksev aasta alles poole peal.

Üldjuhul määrab põhipuhkuste aja tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad ettevõtte huvidega. Puhkuste ajakava tehakse teatavaks I kvartalis.  Kuid rasedal on õigus nõuda põhipuhkust vahetult enne või pärast rasedus-sünnituspuhkust nagu Teie töötaja selleks ongi soovi avaldanud.

Puhkust võib anda osadena ainult poolte kokkuleppel ja vaevalt, et inimene 9 päevaga lepib. Pealegi arvestatakse rasedus- ja sünnituspuhkusel viibimise aeg põhipuhkuse õigust andva aja hulka ning tegelikult kasutab töötaja ette vaid 4 kuu puhkuse.

Kui töötaja lahkub töölt enne ärakasutatud põhipuhkuse päevade väljatöötamist, on tööandjal õigus töötaja eelneva nõusolekuta puhkusetasu nende kuude eest (netosummas) tema lõpparvest kinni pidada. Kui lõpparvet ei anta, siis tuleks nõudega töötaja vastu pöörduda töövaidlusorganisse.

i

NEENU PAVEL, Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist 

blog comments powered by Disqus