Põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine lõpetab esimese klassi astujate katsed

Seoses gümnaasiumi sisseastumiskatsete üldiseks muutumisega on hakatud arutlema ka esimesse klassi astumiseks tehtavate katsete lubatavuse üle.

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt ette valmistatud ja praeguseks juba Riigikogu menetluses olev põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uus tekst lahendab gümnaasiumikatsete soosimise kõrval ka esimese klassi katsete teema, lähtudes õpilaste huvidest ja uuendatava koolivõrgu terviklikkusest.

Eelnõus on sätted, mille kohaselt põhikool ja gümnaasium töötavad reeglina eraldi õppeasutustena ning igal esimesse klassi minejal on oma elukohajärgne kool, mis peab selle lapse vastu võtma. See ei vähenda õpilase vabadust võimaluse korral ka mõni teine kool valida, kuid talle määratud koht kodulähedases koolis peab olema.

Täpsemalt kehtestab kohalik omavalitsus korra, mille alusel määratakse õpilastele elukohajärgne kool. Kool peab vastu võtma kõik õpilased, kelle jaoks nimetatud õppeasutus on elukohajärgne kool. Põhikooli sisseastumiskatsed ei ole põhikooli ja gümnaasiumi teineteisest lahutamisel seega enam lubatud. Neid on võimalik kasutada vaid erandjuhtudel koolides, mis töötavad teistest koolidest oluliselt erineva õppekava alusel ja kus põhikool ja gümnaasiumiaste on erandlikult jätkuvalt ühes asutuses.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu tekstiga ja selle seletuskirjaga saab tutvuda aadressil http://www.hm.ee/index.php?0510196.

TÕNIS LUKAS, haridusminister, IRL

blog comments powered by Disqus