Põgus kohtumine haridusministriga

 

Esmaspäeval külastas Põltsamaad haridusminister Jevgeni Ossinovski, kes kohtus seal Eesti Avatud Noortekeskuste ühenduse juhtidega. Haridusministril oli põgus jutuajamine ka Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsaga. Linnapea sõnul tundis ta huvi, milline on ministri suhtumine sellisesse kooli, kus eksisteerivad jätkuvalt kõrvuti põhikool ja gümnaasium. Jaan Aiaosta sõnul tundub riigi eelistuseks olevat koolimudel, kus põhikool ja gümnaasium on teineteisest lahutatud ning eksisteerivad eraldi juriidiliste asutustena. Samas on Põltsamaa ühisgümnaasiumi näol tegemist piirkondliku ja mingil määral ka regionaalse kooliga, kus õpib noori ka väljapoolt Põltsamaa piirkonda.

Aiaotsa sõnul oli ministriga mõtete vahetamiseks aega äärmiselt napilt, mistõttu kõiki neid mõtteid, mida ta alguses lootis, ministrile edasi anda ei jõudnud. Samas on Aiaotsa sõnul tarvis jõuda kohapeal oma koolitöötajate ja linna haridusjuhtide koostöös kokkuleppele tulevase kooli ruumiprogrammi osas. Põltsamaal möödunud reedel aset leidnud kooli teemalisel arutelul tõdes PÜG-i  direktor Aimar Arula, et ühes koolimajas on koolile liiga vähe ruumi, kahes koolihoones kokku praeguse koolipere jaoks jälle liialt palju ruumi. Jaan Aiaotsa sõnul tuleb neil nüüd kohapeal kindlaks määrata ruumilahendus kooli jaoks ning pöörduda sellega ministeeriumi poole. Eks siis paistab, kas ka riik omalt poolt munitsipaalomandis olevate koolihoonete korda tegemisele õla alla paneb.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus