Põdrateadlane hindas Jõgevamaa jahimeeste saaki

Aastakümneid kestnud teadustöö eesmärgiks on saada ülevaade meie põdrapopulatsioonist, selle koosseisust, vanusest, tervisest, toitumisest jm.Tänavu loendati Jõgevamaal 700 põtra. Jahihooajal lubati küttida kuni 211 looma, nendest üle kolmandiku põdrapulle ja -vasikaid, põdralehmade küttimislimiit jäi kümnendiku võrra väiksemaks. ?Jõgevamaal on juba aastaid mõistetud uurimistöö vajalikkust ja kogutud lisaks loomade vaatlusandmetele ka muud materjali. Mullu toodi mõõtmiseks ja hindamiseks 150 alalõualuud ja 24 pullisarve, koguti saja põdra maosisu proovid ja 13 lehma sigimiselundkond. Neid uurides ja teistest regioonidest saadud andmetega võrreldes, talvisel ulukiloendusel kogutud andmeid ja põdrakahjustuste suurust uurides saame Eestis elutsevatest põtradest üsna hea ja tõepärase pildi. See on mahukas töö, kasutamiskõlbulikud andmed jõuame panna kokku alles uueks suveks. Alles siis selgub, kui palju põtru lubame me järgmisel aastal küttida,? selgitas teadlane Jüri Tõnisson. Tema hinnangul on põtrade arvukus kasvanud ja Jõgevamaal on loomade sigivus üks Eestimaa parimaid. Maakonnas elab peaaegu viis põtra tuhande hektari kohta, mis on maksimaalselt lubatava arvukuse lähedal. Põtrade tänavuseks juurdekasvuks arvestati kuni kolmsada vasikat, sellest tulenevalt soovitatigi maakonnas küttida paarsada põtra. ?Küllap uuringutest selgub täpsemalt, kuid näib, et küttimislimiit võib jääda ka järgmisel aastal samale tasemele või isegi natuke suureneda. Talvealguse põdrakarjad on siin üsna suured, põtru ei tohiks aga kusagile liiga paksult jääda, muidu teevad nad männinoorendikele palju kahju?, selgitas põdrauurija.

?Meil oli väga edukas põdrajahi hooaeg. Saime kõik 35 küttida lubatud looma kätte. Saime hõbemedali väärilise, seitsme- ja kaheksaharulise kühvelsarve. Ühel ajujahil näitas aga Anneli Soosaar meestele, kuidas tuleb jahti pidada. Viie ja kuue haruga sarvede kandja jooksis ajust välja ja Anneli tabas ta ainsa lasuga täpselt südamesse. Jahiseltskonna tosin meest ei saanud sellel päeval aga midagi,? meenutas Kullavere jahiühistu esimees Valentin Kulikov. Kungla jahiseltsi esimees Gaido Padrik ei pidanud jahihooaega kuigi edukaks: ?Saime neli laskmisluba, kuid ilusaid jahitrofeesid ei saanud, tänavu me isegi ei näinud korralike sarvedega põtru. Mullu saadud sarved olid pronksmedali väärilised.?

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus