Plywoodi infopäevad toovad saalid pilgeni rahvast täis

Jõgeva lähistele Viruverre rajatav AS Estonian Plywood vineeritehaseses käib usin töö, sest lisaks seadmete paigaldamisele tegeletakse aktiivselt ka töötajate värbamisega. Seda infopäevade abil.


Esmaspäeval toimus infopäev Jõgeval, teisipäeval Põltsamaal. Huvi peatselt tegevust alustavas tehases töötamise võimaluste vastu oli sedavõrd suur, et Põltsamaa kultuurikeskuse teise korruse harjutusruum sai pilgeni inimesi täis. Jõgeval soovis Viruvere tegemiste kohta teada ligi 180 inimest.

Tehases leiab tööd 150 inimest

AS Estonian Plywood personalijuht Evelin Varol lausus, et uues tehases hakatakse tootma kasespooni ja kasevineeri. Vineeritehases töötamisest huvitatuid on hakatud ka järgemööda vestlusele kutsuma. Esimesed töötajad, peamiselt mehaanikud ja elektrikud, on juba tööle asunud. Vajatakse veel mehaanikuid, automaatikuid, elektrikuid ning tõstukijuhte.

Tõstukijuhid asuvad tööle sügisel ja neilt eeldatakse tõstukijuhi lubade olemasolu. Tööle võetakse ka laborante.

Suve jooksul värvatakse aktiivselt töötajaid juurde, kokku leiab tehases tööd 150 inimest. Suvekuudel viiakse läbi väljaõppeprogramm, millest alates hakatakse ka palka maksma ning proovitootmisega tehakse algust sügisel. Enamik töötajatest hakkavad tegutsema puidupingi operaatoritena.

„Töö sobib hästi ka naistele ja seetõttu ongi töötajaskond kavandatud selliselt, et pooled töötajatest on naised. Sellega on arvestatud ka olmeruumide rajamisel,“ rääkis Varol.

Väljaõpe algab kahe nädalase baaskoolitusega, kus esimesel nädalal keskendutakse spooni ja teisel vineeritoomisele. Mõlemal nädalal toimuvad õppepäevad Viruveres ja mõlema nädala lõpus üks päev Tallinna Tehnikaülikooli vineerilaboris. Teine osa väljaõppest toimub Viruveres tootmisseadmetel. Tootmistöötajad asuvad tööle juunis, juulis ja augustis. Tehas hakkab tööle ööpäevaringselt ning töö toimub 12-tunnistes vahetustes. Keskmiselt saab kuus olema 14–17 vahetust.

Palgaastmed võimaldavad ronida kõigil

Töötasu oleneb töö keerukusest ja sellega kaasnevast vastutusest. Erialase hariduse ning kogemuseta inimene siseneb palgaastmestiku esimesele astmele, kogemuse ja kõrgema kvalifikatsiooniga inimene alustab teiselt, kolmandalt või neljandalt astmelt. Miinimumtasu tehase tootmistöötajal on 1069 eurot brutopalgana.

Kui suvel peab igaüks ise toidu kaasa võtma, siis sügiseks peaks ka toitlustaja tehases tegutsema asuma. Tehase kollektiivil on suvel kolme ning talvel nädalane puhkus. „Tehase juhtkond pingutab selle nimel, et ettevõte vastaks töötajasõbraliku tööandja märgisele,“ lubas Varol.

Tehase tootmismeister Ilme Aigro on varem pikalt Otepääl asuvas vineeritehases töötanud ja otsustas hakata oma kogemusi edasi andma Viruvere tehases. Talle pakub huvi uue tehase käivitamine ja töötajate väljaõpetamine. „Alustasin nullist, teadmata, mis on spoon ja mis vineer,“ sõnas Aigro.

Selle aja jooksul on ta läbinud erinevad koolitused, sooritanud vajalikud eksamid ning omandanud erialase kõrghariduse. Ikka selle nimel, et järjest põhjalikumad oskused omandada ja paremat palka saada.

„Meistrina on minu ülesanne jälgida, et kõik seadmed töötaksid ja töötajad õigeid töövõtteid kasutaksid. Vastutan ka tuleohutuse, ohutustehnika eest,“ ütles ta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus