Plussid, mis ei rõõmusta

Statistikaameti andmed kinnitavad, et Eesti rahvaarv kasvas eelmisel aastal kahe protsendi võrra ja Jõgevamaa elanike arv suurenes üheksa inimese võrra. Meie kolme omavalitsuse puhul vähenes elanike arv vaid Jõgeva vallas, Põltsamaal ja Mustvees see arv natuke isegi kasvas. Numbrite põgusal vaatamisel tundub pilt ilus olema. Numbrid on ju väikeses plussis.
Tegelikkus on siiski kahjuks midagi muud. Peamiseks mõjutajaks siinkohal nii Eesti kui ka Jõgevamaa puhul oli sisseränne ehk siis Ukraina sõjapõgenikud. Samas kasvas nii riigis kui maakonnas surmade arv ja vähenes sündimus. Kõige drastilisem oli seejuures just madal sündimus.
Statistikaameti kinnitusel oli 2022. aastal sündimus rekordiliselt madal, jäädes vaid 11 588 juurde. Alla 12 000 sünni ei ole kunagi varem Eesti rahvastikustatistikas, mille andmed ulatuvad aastasse 1919, registreeritud. Seega oli aastal 2022 Eesti riigi ajaloo madalaim sündimus.
Nii ei ole plusside üle vähemalt meil maakonnas rõõmustamiseks põhjust. Maakonna elanike arvu vähenemine omavalitsuste kaupa liigub stabiilselt ühes suunas. Omavalitsusjuhid on mõistagi mures, kuid võluvitsa olukorra päästmiseks ei näi olevat. Täitunud ei ole ka haldusreformi korraldajate üks põhilisi lootusi, et suuremad omavalitsused muutuvad tugevamaks ja elanikkonna lahkumine ning ääremaastumine pidurdub. Ei ole pidurdunud. Vaid siia tulnud sõjapõgenikud on aidanud miinusmärgiga numbreid veidike paremaks muuta. Sisuliselt pole protsessis midagi kahjuks muutunud.

blog comments powered by Disqus