Pille Sooväli uurib taimekaitsevahendite ökonoomsemat kasutamist

 

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi biokeemia ja taimekaitse osakonna teadur Pille Sooväli kaitses Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis väitekirja “Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral” ning talle omistati filosoofiadoktori kraad.  Teadlane keskendus oma töös taimekaitsevahendite võimalikult ökonoomsetele kasutamisvõimalustele põllumajandustootmises.

Pille Sooväli sõnul püüdis ta väitekirja koostades välja selgitada, kui minimaalse taimekaitsega tuleb Eestis toime odra ja kaera kasvatamisel.

“Põllumehe jaoks on see oluline info, sest viljahinnad on ju odavad, kuid taimekaitsevahendid maksavad palju.  Põllumajandustootja huvitub aga kasumist ja peab hakkama saama võimalikult väheste kuludega. Eesti on Euroopas põhjapoolsem maa, taimehaiguste intensiivsus ja levik  on nõrgem. Seega ei tarvitse alati arvestada täiskulunorme, mis on kirjutatud haigustõrjevahendi fungitsiidi tooteetiketile. Selgus, et mitmel juhul võib tõrjevahendi osakaalu vähendada, kui arvestada sordi haiguskindlust ja ilmastikku. Samuti leidis kinnitust pritsimise ajastamise ja konkreetse sordi kasvutingimuste arvessevõtmise olulisus,” rääkis ta.

Soovälja sõnul kasvas tema väitekirja teema välja katsematerjali kogumisest, millega ta alustas 2002. aastal. “Igal aastal kogunes uut infot, mis vajas veel põhjalikumat läbitöötamist ja uurimist. Muu hulgas oli tarvis uurida ka levima hakanud uusi taimehaigusi,” ütles ta.

Soovälja väitekirja koostamist juhendasid Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor  filosoofiadoktor Mati Koppel, Eesti Maaülikooli õppejõud dotsent Ülle Lauk ja professor Marika Mänd. Oponendiks oli põllumajandusdoktor Ludvik  Tvaružek Tšehhist.

Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomina lõpetanud Pille Sooväli töötab Jõgeva Sordiaretuse Instituudis 1992. aastast.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus