Pikknurme looduskaitsealal keelatakse majandustegevus

 

Möödunud nädalal tutvustati Puurmani vallavalitsuses Pikknurme looduskaitseala kaitsekorralduskava, mis muu hulgas keelab ligi kolmesaja hektari suurusel alal igasuguse majandustegevuse ning pea pooleks aastaks ka inimestel metsa mineku.

Pikknurme kaitseala loomine on vajalik haruldaste Natura 2000 metsakoosluste ning esimese, teise ja kolmanda kaitsekategooria liikide elukeskkonna säilitamiseks. Looduskaitseala asub kahe valla territooriumil. 284,5 hektari suurune kaitseala laiub Põltsamaa vallas Tõrenurme külas ning Puurmani vallas Pikknurme külas. Kaitseala jaguneb kolmeks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks. 

Veekogude kaldad ei tohi võsastuda

Kaks kolmandikku kaitsealast moodustavad sihtkaitsevööndid, kus kaitsekorralduskava kohaselt on keelatud igasugune majandustegevus. Keeld tähendab seda, et antud piirkonnas võib teha metsaraiet vaid kaitse all olevate liikide elutingimuste parandamiseks. Ei tohi lasta kaitseala läbivate veekogude ehk Pikknurme jõe ja Lusika oja kaldaid võsastuda ning võsa levikut tuleb piirata ka metsasihtidel.

Metsa all vohav lepa- ja kasevõsa takistab valguse ligipääsu kaitse all olevatele taimedele. Sealsetes metsades kasvavad erinevad käpalised, mis kuuluvad teise ja kolmandasse kaitsekategooriasse. Need kaitse all olevad liigid vajavad edukaks kasvamiseks ja paljunemiseks piisavalt valgust. Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Helen Toom selgitas, et tõenäoliselt hakkab sanitaar- ja hoolderaiet selles kaitsepiirkonnas korraldama RMK.

Lisaks raiekeelule, ei tohi kaitsepiirkonda rajada ühtegi ehitist ning veekogu, mis ületaks viit ruutmeetrit. Siiski lisas Keskkonnaameti spetsialist Helen Toom, et suurema veekogu rajamiseks võib taotleda luba. “Kui veekogu ja selle rajamine ei sega kaitse all olevaid liike, siis ei näe Keskkonnaamet ka vajadust seda ära keelata,” selgitas Toom. 

Liikumiskeeld pea pooleks aastaks

Pikknurme kaitseala korrastuskava hakkab eelduste kohaselt kehtima maikuus ning lõpeb aastal 2020. Alates maist rakendatakse suure tõenäosusega ka liikumiskeeld antud piirkonna sihtkaitsevöönditesse, mis kehtib 31. augustini.

Järgnevatel aastatel planeeritakse kaitsealal liikumiskeeldu rakendada 15. märtsist 31. augustini. Liikumiskeeld on vajalik, et mitte häirida kaitse all olevaid liike. Keskkonnaameti spetsialistid selgitasid, et kaitseala ümber paigutatakse ka vastavad sildid. Siiski kipuvad inimesed keeluajal piirkonda tungima just seetõttu, et sinna minek on keelatud.

“Inimesed on uudishimulikud ja nad ei arvesta, et nende uudishimu võib loodusele palju kahju teha,” nentis kaitsekorralduskava koostaja Rein Drenkhan. Veel lisas kava koostaja, et viimasel ajal on kaitsealadel palju pahandust teinud loodusfotograafid, kes keelust hoolimata kaitsealale tungivad ning vahel isegi fotografeerimiseks  puude otsa ehitisi rajavad.

Piikide murdmiseks läheb Keskkonnaameti spetsialistidel kaitseala piiri ääres tegutseva kaevandusega. Kuigi kaevandustegevus ei toimu kaitsealal, avaldab see keskkonnaspetsialistide hinnangul kaitse all olevatele liikidele siiski mõju. Nimelt tekitatakse paekivi õhkamisega üsna palju häirivat müra ning kaevandussaaduste pesemisega satub Pikknurme jõkke palju sõelmeid, mis muudavad jõevee häguseks.

Selleks, kas ja millisel määral kaevanduse tegevust piirata, tuleb koostada vastav keskkonnamõjude hindamine, mis saab keskkonnaameti arvates teoks alles kevadel.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus