Pikk ja tõhus koostöö

Alates 2002. aastast kestab tihe koostöö sotsiaalvaldkonnas: on toimunud kohtumised nii Jõgeval kui Dals-Edis.

Rootsi kolleegid on projekti toel tutvustanud oma töömeetodeid muredega laste abistamisel ja sotsiaaltööd perekondadega, kus on probleemid alkoholi liigtarbimisega. Oleme organiseerinud ühiseid lastelaagreid. Läinud aastal sai see teoks Dals-Edis ja möödunud nädalal Jõgeva vallas.

Oleme korraldanud ühisseminare sotsiaaltöötajatele ja lastekodu personalile. Dals-Edi sotsiaaltöötaja Jos Geerts on Siimusti Lastekodus ?Metsatareke? saanud kõigile lähedaseks ja alati oodatud inimeseks, mitte ainult sellepärast, et tal on külakostiks maiustusi jms, vaid ta veedab lastega aega sportides ja lihtsalt juttu ajades.

Möödunud nädalal oli meil külas kaks delegatsiooni sõpru: Dals-Edi Kommuuni juhid, sotsiaaltöötajad ja haridusspetsialistid ning kuus rootsi last koos kahe saatjaga. Koos meie valla lastega käidi ühisel väljasõidul Pärnumaal. Seal sõitsid lapsed kanuudega, hobustega ja külastasid veekeskust.

Dals-Edi vallavanema Rune Forsdahli juhitud poliitikutest ja ametnikest koosnev delegatsioon vaatas laupäeval ringi Tallinnas, pühapäeval kohtus Siimustis laagrilastega ja külastas lastekodu. Esmaspäeval toimus Jõgeva valla saalis seminar asjast huvitatutele, kus hommikupoolikul arutleti teemade üle, kuidas aidata neid lastega peresid, kus on probleemiks alkoholi liigtarbimine. Räägiti ka võrdõiguslikkusest kasvatuses ning koolituses ja suhtumisest eri sugupooltesse.

Pealelõunal tutvustas Dals-Edi välissuhete sekretär Christian Nilsson Euroopa Liidu kogemusi ja vahetati mõtteid edasiste koostöö võimaluste üle. Peale seda tutvustasime külalistele oma valla sotsiaal-, haridus- ja kultuuriobjekte. Päev lõppes piduliku õhtusöögiga imeilusas Kuremaa lossi peegelsaalis, kus viibis ka maavanem Aivar Kokk. Ühises vestlusringis peeti tulevikuplaane.

Tiiu Nettan, Jõgeva valla sotsiaaltöö peaspetsialist

blog comments powered by Disqus