Pikendati kultuurimaja tasuta kasutamise lepingut

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil pikendas volikogu Lustivere kultuurimaja kinnistu tasuta kasutamise lepingut 2020. aasta 31. detsembrini.

Põltsamaa vallavolikogu esimehe Liia Lusti sõnul on kõnealuse kinnistu seni kehtinud tasuta kasutamise leping sõlmitud 2007. aasta 31. detsembril ja tähtajaks määrati siis 10 aastat. Lustivere Külaselts on esitanud mitmeid taotlusi kultuurimaja renoveerimiseks, neist viimase tänavu märtsi lõpus Leader-programmile, millega soovitakse jätkata hoone renoveerimistöid. Toetuste taotlemist reguleerivad seadusandlikud aktid näevad ette, et rahastatavat objekti peab sihipärasel otstarbel kasutama viis aastat pärast viimase toetussumma laekumist toetuse saajale. Investeeringu tegemiseks on aega kaks aastat pärast toetussumma eraldamise otsust. Leping objekti sihipärase kasutamise kohta peab kehtima vähemalt seitse aastat ja kolm kuud alates taotluse esitamisest PRIAle. Lustivere kultuurimaja kinnistu tasuta kasutamise leping sellist ajavahemikku ei hõlmanud. Nii esitaski Lustivere Külaselts taotluse lepingu pikendamiseks. Põltsamaa vallavolikogu otsuse eelnõus oli tehtud ettepanek pikendada hoone tasuta kasutamise lepingut 2020. aasta 31. detsembrini.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus