Piimatööstused kaaluvad ühinemisplaani

Eelmisel neljapäeval teatasid AS Tere suuromaniku Oliver Kruuda asetäitja Ülo Kivine ja E-Piim juhatuse esimees Jaanus Murakas koostöölepingu sõlmimisest. Kahe suure piimatööstuse juhid ei välista ka võimalust, et luuakse piimandussektori rahvaaktsia.

</span>

E-Piima juhatuse esimehe Jaanus Muraka sõnul lõi Tere ja E-Piima esindajate poolt allkirjastatud koostööleping eeldused kahe ettevõtte vaheliseks informatsiooni vahetamiseks ja vastastikuseks koostööks. „Piimatööstuste konsolideerumise protsess ei ole lõppenud, ehkki see on toimunud kogu taasiseseisvunud Eesti perioodi vältel,” lausus Jaanus Murakas. Eesti piimandussektor on suures osas eksportiv sektor, mistõttu siinsetel piimatööstustel tuleb konkureerida suurte rahvusvaheliste kontsernidega. Seetõttu on väga tähtis tihendada Eesti piimatööstuste vahelist koostööd just eksporditurgude kontekstis. 

Tihe konkurents sunnib ühinemisplaani pidama

Jaanus Muraka sõnul omavad kõik suurte rahvusvaheliste kontsernide tütarettevõtted mingisugust konkurentsieelist, sõltumata sellest, millises valdkonnas nad tegutsevad. Praktiliselt kogu investeeringuteks kuluv raha ja ekspordialane teave tulevad tsentraalselt läbi kontserni. Seetõttu on ainult eestimaisel kapitalil põhinevad ettevõtted majanduslikult keerulisemas olukorras. Muraka kinnitusel on otsustamise küsimus, kas suurendada piimatööstuste koostööd läbi lepinguliste suhete või loota suurema efektiivsuse saavutamisele tööstuste ühinemise kaudu. Jaanus Murakas ei välista võimalust, et Tere ja E-Piim ühinevad veel käesoleval aastal, kuid selleks tuleb teha väga palju eeltööd. Küsimusele, kas koostööle asunud piimatööstused plaanivad ühiselt börsilt raha hankida, vastas Murakas, et see teema on liialt spekulatiivne, kuid sellist võimalust ei saa välistada. Samuti on E-Piima juhi sõnul veel liialt vara rääkida piimatööstuse rahvaaktsiast. E-Piima juhil poleks midagi sellegi vastu, kui Tere ja E-Piima ühinemisprotsessiga liituks veelgi mõni piimatööstus „Miks ei võiks mõni liituja juurde tulla, kui see lõpptulemuse paremaks muudab,” möönis Murakas.  

Otsustamisel arvestatakse liikmete huvidega

E-Piima juhi sõnul on nende ettevõttel erinevad juhtimisstruktuuri tasandid ning igal tasandil on oma otsustusõiguse ruum. Praegu ollakse ettevõtte ühinemise küsimuse arutamisel alles juhatuse ja nõukogu otsuse tasandil.  Teatavasti on E-Piimal suur hulk tootjatest liikmeid ja nende jaoks valmistatakse ettevõtte juhi kinnitusel kavandatavate muudatustega seotud materjale alles ette. „E-Piima piirkondlike koosolekute voorud algavad oktoobri lõpus,” lausus ettevõtte juhatuse esimees, kelle sõnul on E-Piimgi läbi ühinemise tekkinud ettevõte. „Kui  kolm tollast piimaühistut poleks kümne aasta eest liitunud, siis E-Piima Eesti piimandusmaastikul tänasel päeval ei eksisteeriks. Hiljem on E-Piimaga liitunud veel mõned piimandusühistud,” selgitas Jaanus Murakas kunagist piimatööstuste ühinemisel saavutatud positiivset tulemust. Küsimusele, kas E-Piim oleks valmis Terega liituma enne, kui Tere on likvideerinud oma 12 miljoni kroonise maksuvõla, lausus Jaanus Murakas, et see on Tere kui ettevõtte siseasi. „E-Piima liikmetele on ettevõtete ühinemise teema suhteliselt tuttav. Loomulikult langetatakse otsused ühistu liikmete huvidest lähtuvalt. E-Piima põhikirja järgi on kõik ühistu liikmed võrdsed ja seetõttu ei näe ma liikmetel põhjust muretsemiseks,” kinnitas Murakas. Üks eelis ühinemisel oleks piima transpordikulude vähenemine.  Jaanus Muraka sõnul on E-Piima soov, et kõik piima tootmises, töötlemises ja turustamises tegutsevad osalised kuni tarbijani välja oleksid võrdselt koheldud. Samas tõdes E-Piima juht, et tänapäevane turumajandus on kujunenud selliselt, kus iga majandussektori esimene lüli on kõige raskemas olukorras. „Piimandus saab eksisteerida ainult juhul, kui keegi põllumajandusega tegeleb, karja kasvatab ja lehmi lüpsab. Seda tuleb tingimata meeles pidada,” toonitas E-Piima juht.   

i

TOOMAS REINPÕLD

Toivo Kens, E-Piim nõukogu liige, OÜ Viraito juhataja, piimatootja 

Minul piimatootjana on piimatööstuste ühinemisplaani kohta esialgu raske midagi täpsemalt öelda. Me oleme kokku leppinud selles, et E-Piima liikmed kahe piimatööstuse võimaliku ühinemise teemal kommentaare ei jaga. E-Piima nõukogu liikmena on mulle kavandatava ühinemisplaani strateegia teada. Võin kinnitada, et ma tean kahe piimatööstuse ühinemiseks ette valmistatavat kava ja minu hinnangul on see positiivne kõigi ühistu liikmete jaoks. Partneri valik on alati keeruline tegevus, kuid meie lähtume liitumisplaani pidades ainult headest soovidest ning kavatsustest. Minu arvates on ajalises mõõtmes kaugemale ulatuvamad ja  positiivsemad strateegiad alati võitjate leeris. 

Ahto Vili, Torma POÜ juhataja, piimatootja 

Ausalt öeldes pole ma seda probleemi tõsisemalt analüüsinud ega enda jaoks lahti mõtestanud. Olgugi et E-Piima ja AS Tere näol on tegemist kaht erinevat majandamisvormi esindava ettevõttega, ei näe mina ühinemisplaanis midagi halba. Olukorras, kus meie piimatööstustel tuleb tooteid eksportides rinda pista rahvusvaheliste kontsernidega, on ühinemine kindlasti vajalik samm. Minu arvates on positiivne seegi, et ühendettevõttel on hiljem turgudele pakkuda laialdasemas valikus piimatooteid. Ma loodan, et E-Piima ja Tere ühinemise tulemusena hakkavad ühendettevõtte piimatootjad piima eest kõrgemat hinda saama. Kokkuvõttes hindan Tere ja E-Piima ühinemist strateegiliselt õigeks sammuks. 

blog comments powered by Disqus