Piimasõjale peab hinnangu andma Konkurentsiamet

Riik peab seisma kodumaise toidu tootjate eest ning praegu tuleb jälgida, et nn piimasõja mõjud piimandussektorile järjekordset lööki ei anna.

Välismaistelt kaubanduskettidelt ei saagi oodata Eesti põllumeeste toetamist. Praegune nn piimasõda näitab ilmekalt, et turu võitmise nimel mängitakse esmatähtsa toiduainega. Selline tegevus annab küll lühiajalise võidu tarbijale, kuid halvab tõenäoliselt juba lähiajal Eesti piimatootjat.

Praegune toorpiima hind ei kata põllumehe kulutusi ja lisasurve hindu alandada süvendab kriisi veelgi. Kohapeal toodetud toit on väikeriigile ka julgeoleku küsimus. Seega ei saa riik jääda pealtvaatajaks põhimõttel, et küll turg kõik paika paneb. Piimasõda on ebaterve konkurentsi ilming ja selle seaduslikkust peab uurima Konkurentsiamet.

Piimandussektor on Eestis olulisim põllumajandustootmise osa, millel on suur ekspordipotentsiaal. Praeguses olukorras, kus põllumehed ja piimatootjad ei tule enam ots otsaga kokku, võib piimasõda viia talumeeste pankrotini ja avaldab sel juhul  mõju ka Eesti väliskaubandusbilansile.

KAJAR LEMBER, Rahvaliidu aseesimees

blog comments powered by Disqus