Piimandusel on Eestis tulevikku

Minitser rõhutas oma kõnes, et ühisturu liikmena on Eestis karmistunud konkurentsitingimused, teisalt on aga tekkinud soodne pinnas ettevõtete stabiilseks arenguks. ?Võtmesõnadeks on saanud ellujäämis-ja arenguvõime, edukus ning oskuslik kontaktide loomine,? nentis minister. Minister pani kohalolijatele südamele, et oluliseks ülesandeks on tõsta Eesti läbilöögivõimet ühisturul. ?Suurendades kodumaiste toidukaupade konkurentsivõimet kindlustame nii välis- kui ka kodumaise tarbija rahulolu eestimaise toidu ja toidukaubaga. Nende eesmärkide saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumis välja töötatud ?Eesti toidu? arengukava.? Samuti puudutas minister oma kõnes aktuaalset 22 000 tonnist lisakvooti ning avaldas lootust, et Eesti suhtes langetatav otsus saab olema positiivne. Põllumajandusministeeriumist esinevad foorumil ettekannetega veel ka asekantslerid Toomas Kevvai, kes tutvustab maaelu arengukava aastatel 2007-2013 ja Andres Oopkaup, kes räägib põllumajanduspoliitikate reformidest ning nende mõjust Eesti põllumeestele. Piimafoorumit korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning foorumit juhatab EPKK piimatoimkonna esimees Jaanus Murakas. EPKK on välja andnud ka Piimafoorum 2005 trükise, mis sisaldab kõikide sõnavõtjate ettekandeid. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus