Piibe maantel hakatakse lugema soome rahvuseepost


Tänavu 7. juunil toimuval Piibe Päeval on muu hulgas plaanis lugeda maantee eri paigus ette katkendeid soome rahvuseeposest “Kalevala”.

Reedel Jänedal toimunud I Piibe konverentsil märkis selle peakorraldaja Arlet Palmiste, et eepose ettelugemisega eesti keeles tähistatakse 170 aasta möödunist selle looja Elias Lönnroti jalgsiretkest Piibe maanteel.

“Maanteele rajatakse osaluspunktid, kus paikkonna kultuuriga tegelejad ja teisedki huvilised teost ette loevad. Samades paikades võiks toimuda ka mitmekülgne kultuuriline tegevus,” rääkis Palmiste. Tema sõnul saab sündmusele kaasa elada ka interneti vahendusel.


“Kalevalale” ja selle loojale Elias Lönnrotile pühendatud Piibe päev on mõeldud ka soome kultuuri tutvustamiseks Eestis, seepärast on plaanis kutsuda sündmusele ka põhjanaabritest kultuuritegelasi ja teadlasi,” lisas ta.

“Kalevala” ettelugemine on huvitav projekt, kus teeb  kõigi eelduste kohaselt kaasa ka  maakonnakeskus Jõgeva. On siin ju piisavalt andekaid harrastusnäitlejaid,” ütles Piibe konverentsil osalenud Jõgeva linnapea Aare Olgo

JAAN  LUKAS

blog comments powered by Disqus