Piibe maantee arendus ootab omavalitsuste heakskiitu ja kaasalöömist

Septembris taaselustasid Sääsküla huviklubi, Jäneda muuseum ja Järva-Jaani tuletõrje selts kümneks aastaks soiku jäänud Piibe maantee arenduse projekti, mis ühendaks maanteeäärseid omavalitsusi ja aitaks elu sealsetes valdades edendada. Siiski pole projekt omavalitsustelt veel piisavalt toetust saanud.

Piibe maantee arenduse projekt pole uus asi. 2001. aastal kirjutasid viisteist maantee äärde jäävat omavalitsust alla koostöödeklaratsioonile, mis nägi ette Piibe maantee ühist arendamist. Töö seiskus juba kaks aastat hiljem, kuid augustis tulid asjaosalised kokku, et ühingule eluvaim uuesti sisse puhuda. Tänaseks päevaks on Piibe maantee arenduse MTÜ-ga liitunud neli juriidilist isikut ning aktiivselt tegeldakse nende juurdevärbamisega ja kohalike omavalitsustega koostöövõimaluste otsimisega.

MTÜ Piibe maantee arendus juhatuse liige Arlet Palmiste kinnitas, et ükski omavalitsus ei saa olla ainuisikuline  koordinaator 190 kilomeetri pikkuse, 15 omavalitsust ja viit maakonda läbiva tee arendamise juures. “Augustis, kui kohtusid Piibe maantee äärsete omavalitsuste juhid, arutati samuti strateegiat, kuidas on parem planeeritut ellu viia. Leiti, et MTÜ, kes kaasaks partneriteks omavalitsused, on parim lahendus,” rääkis Palmiste. 

Ideega ollakse nõus, kuid raha ei leita

Hea idee elluviimine ja plaanide koostamine nõuab inimressurssi ja raha. Nende puudumine on praegu põhiline probleem. “Plaanisime ametisse võtta inimese, kuid kahjuks see ei läinud läbi. Samad tööd tuleb jagada nüüd partnerite ja liikmete vahel. Oleme seda ka juba teinud. Teine probleem on raha. Me oleme planeerinud oma suuremaid tegevusi alates 2014. aastast, millal ehk avanevad vähehaaval taas eurokraanid,” rääkis Palmiste, lisades, et paraku on probleemiks ka suhtlemine, sest Piibe maantee ühendab viitteist omavalitsust ning paarikümmet ettevõtet ning ladus koostöö ja on visa sündima.

Selleks, et asi sujuma hakkaks, tuleb tööga otsast pihta hakata. Palmiste rääkis, et arendusel on hetkel kaks peamist tegevussuunda — ühisturundus ja teeäärne taristu. “Piibe maanteel puudub seni teekonnast lähtuv ühine reklaam, samuti ühtsed paketid või suuremad koostööd. Loogiline oleks meelitada puhkajat siia võimalikult paljude eriilmeliste vaatamisväärsustega, mida toetaks kvaliteetne teenustevõrk. See eeldab kodulehe olemasolu, ühiseid kaarte, buklette, klippe teles ja raadios, samuti messikülastusi ja muud säärast. Puudulik on ka taristu ehk sildid, viidad, kaardid, puhkekohad. Me kiidame oma loodust, aga Piibe maanteel pole ühtegi viita mõnele matkarajale, nagu neid on näiteks Lahemaal,” nentis juhatuse liige Arlet Palmiste. 

Mõnedelt omavalitsuselt pole isegi vastust saadud

Idee ja MTÜ tegevuse tutvustamine on omavalitsustes kaasa toonud vastakaid arvamusi ning Palmiste pole alati neilt kõigilt ka vastuseid saanud.

“Võin küll öelda, et kõik mõistavad, et maantee potentsiaal tuleb ära kasutada. Mõtetes toetatakse, aga kui hakkad rahast rääkima, väidavad paljud, et neil on niigi kõik hästi ja nad ei pea sellises projektis osalemist vajalikuks.

Jõgeva vallavalitsuses tutvustati projekti detsembri alguses. Arlet Palmiste sõnul ongi Jõgeva vald olnud seni omavalitsuste hulgas kõige aktiivsem partner. Eraldi nimetas ta valla majandusspetsialisti Uuno Laulu, kes on maantee arenduse koha pealt kõige rohkem kaasa aidanud. Kiitussõnu jätkus Palmistel ka Jõgeva linnavolikogule. “Ka Jõgeva linnavolikogus käisin Piibe maantee arenduse plaane ja ideid tutvustamas. Igal pool, kus olen käinud, on meid väga hästi vastu võetud ja kaasa mõeldud. Kõik saavad aru, et ühisturundus on tänapäeval oluline. Turist ei tule ühe objekti pärast kuhugi, ta tuleb ikka piirkonna pärast. Jõgevamaal on turistidele väga palju näidata. Samas, kui ma poleks ise uurinud, siis infot nende asjade kohta iseseisvalt minuni ei jõuaks. Infoühiskonnas on raske silma paista. Seda enam tuleks ära kasutada praegusi läbisõitjaid, ajapikku läbisõitjate hulka ka suurendada ja pakkuda neile mitmesuguseid teenuseid,” rääkis Palmiste.

Samas tunnistas MTÜ Piibe maantee arendus eestvedaja, et on nii mõneski omavalitsuses pettunud, kus pole võetud vaevaks ette nähtud aja jooksul isegi vastust saata. “Seadus näeb ette ametliku vastamise tähtaja. Ka Jõgevamaal on mitmeid omavalitsusi, kes pole ette nähtud aja jooksul vastuseid andnud. Ei tea, miks on nii raske vastata, et saime kirja kätte ja oleme ideega nõus või ei ole. Selleks ei pea pikka romaani kirjutama. Olen ka ise ametnik ja mul on küll põhimõte, et vastan igale kirjale, kas või lühidalt arvamust avaldades,” ei varjanud Palmiste oma nördimust.

Veel tunnistas ta et MTÜ Piibe maantee arendus töö pole edenenud nii kiiresti, kui asjaosalised algul lootsid. “Ideed ja plaanid vajavad rahulikku tutvustamist. Eks inimesed tahavad mõttega harjuda, enne kui tegutsema asuvad. Aga tasa sõuad, kaugele jõuad.  See pole sprint, vaid pigem maraton ja loodan, et ilusal päeval saavad plaanid ellu viidud, tee korda tehtud ja ettevõtjad õnnelikud,” ütles Palmiste lõpetuseks. 

Arvamused

Kärde külaseltsi juhatuse liige Marve Millend 

Olen Piibe maantee arendusest praegu vaid kuulnud, kuid asi tundub meie külaseltsi jaoks huvitav ja soovime kindlasti võimalusel koostööd teha. Arutelu ja arenduse tutvustamine, mis Jõgeva vallas läbi viidi, oli kahjuks keset tööpäeva ja meie seltsi liikmeist ei saanud keegi sellest osa võtta. Siiski loodame, et saame kuidagi Piibe maantee arenduse töös kaasa lüüa, sest selline ettevõtmine on igal juhul oluline. 

Jõgeva vallavanem Enn Kurg 

Ma arvan, et eelkõige peaksid MTÜ tegevuses osalema ja sinna ka rahaliselt panustama turismi-, toitlustus-, majutus-, kaubandusettevõtjad. Seda eelkõige sellepärast, et suurem inimeste liikumine Piibe maanteel loob neile tulu teenimise võimalusi. Jõgeva vald saab olla informatsiooni vahendajaks erinevate osapoolte vahel ja anda teada ka sündmustest, mis valla territooriumil toimuvad.  Saame hoida korras ja arendada vallale kuuluvaid vaatamisväärsusi ja puhkekohti. 

MTÜ Piibe maantee arendus eesmärgid

*Piirkonna külastajate arvu suurendamine

*Kohaliku ettevõtluse toetamine

*Kohaliku elukeskkonna parandamine 

Mis on Piibe maantee projekt?

*Ühised materjalid (logo, koduleht, reisijuht jne)

*Ühine müük (messikülastused, ühisüritused)

*Reklaamikampaania (reklaamid meedias ja film)

*Taristu korrastamine (viidad, kergliiklusteed, telkimiskohad, Piibe muuseum jne)

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus