Pidu päkapikkude ja pilttordiga

Peo eeskava eest hoolitsesid Jõgeva kultuurikeskuse laulu- ja tantsustuudio ning jõuluvanaga kaasas olnud päkapikuneiudki esinesid tantsunumbritega. Jõuluvana korraldas aga peale kingituste jagamise ka mänge.

Kingituspakkides olnud maius viidi enamasti koju, kohapeal võisid aga kõik maitsta suurt torti, mille tõi kingituseks Palamuse Lions-klubi esindaja Aivar Kokk. Tordil oli pilt Palamuse kirikus 29. novembril toimunud heategevuskontserdist, millel kogutud annetustega toetati puuetega laste jõulupidu. Kuna pärast kirikukontserti pandi korjanduskast veel kolmeks nädalaks üles Jõgevale Keskuse poodi, kogunes sellesse oodatust suuremgi summa: 3100 krooni. Selle raha andis Aivar Kokk peol Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingu esimehele Merle Hintsile pidulikult üle.

“Tänu sellele, et Palamuse Lions-klubi lubas katta meie omafinantseeringu osa, julgesime peo jaoks raha taotleda Hasartmängumaksu nõukogult. Raha me sealt ka saime. Kuna Lions-klubi annetus osutus aga peoprojekti omafinantseeringu osast suuremaks, saame sellest rahast koostöös maavalitsusega korraldada ka ühe teabepäeva puuetega laste vanematele,” ütles Merle Hints.

Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing oli vahepeal mõnda aega n-ö varjusurmas, ent möödunud aasta suvel sai see taasasutatud.

“Lõppenud aastal kulus meil aeg põhiliselt ühingu liikmete arvu taastamisele. Jõulupidu oli üle hulga aja esimene sisuline üritus. Nüüd tuleb hakata hoolega projekte kirjutama, sest ühingu jooksvaks tegevuseks eraldatavad summad on väga pisikesed,” ütles Merle Hints.

Üheks suuremaks puuetega laste vanemate ees seisvaks probleemiks on tema sõnul see, kuidas leida oma lapsele sobiv kool. Osa probleeme on aga tingitud ka sellest, et puuetega laste vanemad ei oma lihtsalt infot kõigi taastusravi ja soodustuste saamise võimaluse kohta. Sedasorti infot kavatsetaksegi tulevasel teabepäeval jagada.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus