Petukirjad toituvad tähelepanematusest

Ettevõtete postkastidesse on lähiajal prantsatanud e-kirjad, milles pealtnäha ettevõtte töötaja uurib raamatupidajalt ettevõtte rahaliste vahendite kohta ning palub seejärel ühe summa ülekandmist. „Jõgevamaal viimastel kuudel on olnud üksikud juhtumid. Politseile on teada kahest juhtumist, mis edastati meile teadmiseks,“ märkis Jõgeva politseijaoskonna piirkonnavanem Jana Õim.


Piirkonnavanema sõnul ei saa kirjade puhul kindlat skeemi välja tuua, ettevõtete valik on juhuslik. „Selline petuskeem on pikalt tegevuses olnud ja ikka otsitakse uusi ohvreid. Politseile ei ole teada, et Jõgevamaal oleks keegi rahalist ülekannet teinud. Võib olla ka, et sellest ei ole teavitatud. Teada on, et paluti teha ülekanne, kuid ei esitatud arvenumbrit. Teine kiri oli ingliskeelne, kus paluti tasuda Bitcoinides ja kirja saatja oli kirja saaja ise. Sealt kumas ilmselt kohese, et tegu on pettusega, kiri kustutati ja sellele ei järgnenud midagi. Loodan siiski, et pigem on inimesed teadlikud ja kontrollivad eelnevalt arve esitamise õigsust,“ sõnas Õim.

Kui on kahtlust, kas tegemist on õige kirjaga, siis Õim soovitab arvete esitamise kirjad saata asutuse IT-spetsialistile, kuid kindlasti mitte vastata kirja saatjale ja kindlasti mitte ülekannet teha.

„Saame soovitada, et kui keegi on juba ülekande teinud võtta kohe esmalt ühendust pangaga ja samuti soovitame politseid teavitada,“ rõhutas Õim.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus