Perevara koondab 75 töötajat

Jõgevamaa üks suuremaid põllumajandusettevõtteid, aktsiaselts Perevara koondab ettevõtte sajast töötajast seitsekümmend viis ja likvideerib neli piimafarmi viiest.


Perevara 1300 lüpsilehma ja umbes sama palju noorloomi on jaotatud viie piimafarmi vahel. Neist neli tegutseb Jõgeva vallas ning Perevara tütarettevõtte, osaühingu Põllurada farm asub Tabivere vallas. Tänaseks on selge, et poole aasta jooksul likvideeritakse kõik Perevara hallatavad farmid peale  Mõisamaal asuva lauda, kuhu jääb alles 220-pealine piimakari. Kuna laudad asuvad üksteisest kaugel, on ettevõtte kulutused tööjõule suured. Praeguste madalate kokkuostuhindade tõttu tuligi Perevara juhtkonnal võtta vastu ebapopulaarne otsus piimatootmisest pea täielikult loobuda ja koondada kolmveerand oma töötajaskonnast.

Otsus piimatootmisest loobuda sündis möödunud aasta lõpus. “Tegin 2015. aasta eelarvet ning see näitas, et olemasoleva karjaga oleksime aasta lõpetanud 600 000-eurose kahjumiga,” selgitas ettevõtte tegevjuht Alo Teder. Pärast sellise prognoosi saamist kutsuti 22. detsembril kokku erakorraline aktsionäride koosolek, kus otsustati, et hullema ärahoidmiseks ja kasumlikult edasi tegutsemiseks tuleb piimakarjast loobuda ning panna põhirõhk teravilja ja rapsi kasvatamisele.

Piimafarme hakatakse likvideerima järk-järgult. Esimene neist, Ellakveres asuv laut suletakse arvatavalt märtsis ning siis järjest iga kuu jooksul üks: aprillis Tabiveres töötav osaühingu Põllurada farm, mais Painkülas asuv Mammu farm ja viimaks Jõgeva aleviku laut. Jaanipäevaks peaks Perevara hallatavatest farmidest neli olema suletud ning tööd jätkab vaid Mõisamaa farm.

Seega ei koonda Perevara oma töötajaid päevapealt ning paljudele, kes veebruari keskel koondamisteated kätte saavad, jätkub tööd vähemalt juunikuuni. “Emotsionaalselt on need sammud rasked, aga põllumajandus on äri nagu iga teinegi ning kahjuks tuleb vahel teha ebapopulaarseid otsuseid,” lisas Teder. 

Traktoristidelegi ei pruugi talveks tööd jätkuda

Perevaras traktoristina töötav Tarmo rääkis, et ülemöödunud nädalal korraldati töökojas koosolek, kus tehti teatavaks ettevõtte uus suund ning koondatavate inimeste arv. Koosolekul selgus, et peamiselt koondatakse küll farmitöölisi, kuid tööst ilma jäämine ähvardab ka mõnd traktoristi. “Teder ütles, et ta ei saa veel konkreetselt öelda, kes koondatakse.  See selguvat juhtkonnas läbirääkimiste tulemusena ning nimed tehakse teatavaks 15. veebruariks,” vahendas Tarmo.

Ta lisas, et isegi neile traktoristidele, kel praegu töökohad alles jäävad, andis juhtkond soovituse talveks mõni muu töökoht vaadata. Tarmo loodab siiski Perevara palgale jääda, kuid tunnistas, et keerulised olud praeguse leivaisa juures panevad mõtlema uue töökoha otsimisele. 

Asukoht palganumbrist olulisem

Jõgeva aleviku laudas lüpsjana töötav Age rääkis, et jutud koondamisest ja piimakarja likvideerimisest ringlesid juba mõned nädalad varem, kuid kinnitus sellele tuli kaks nädalat tagasi nende laudas läbi viidud koosolekul.

Praeguseks pole Agel saatus veel teada, kuid arvatavalt ootab teda ees koondamine, sest sulgemisele läheb ka Jõgeva aleviku laut. “Esialgu öeldi, et juunikuuni peaks meie laudas veel tööd olema,” sõnas naine, kuid midagi kindlat ei julenud ta enne vastavate dokumentide kättesaamist väita.

Praegu Age aktiivselt uue töö otsimisega ei tegele. “Ei julgegi veel uut kohta vaadata, sest praegu pole selge, kauaks Perevaras tööd jätkub. Eelistatult valiksin uue töökoha samuti samasse kanti, kuid paraku minu erialal siin töökohti napib,” nentis loomaarstiks õppinud ning praegu lüpsjana töötav Age. Veel on Age jaoks uue töö otsimisel oluliseks faktoriks  tema kaks last, keda ta üksi koolitab. Seetõttu kinnitas ta, et võtab vastu esimese töökoha, mille asukoht on sobiv. Isegi palganumber on sellisel juhul pigem teisejärguline.

Perevara juht Alo Teder sõnas, et praegused muutused on vajalikud ettevõtte edukaks tegutsemiseks ning prognooside kohaselt lõpetatakse ka praegu mustades toonides alanud aasta kasumis. Teder ei välista ka tulevikus piimakarja suurendamist. “Selleks me praegu nii talitamegi, et kunagi uuesti laieneda,” lisas ta.

Torma Põllumajandusosaühingu juht Ahto Vili ütles, et tegemist oli õige otsusega. “Perevara tegi väga raske, kuid õiglase otsuse. Alo Teder ei jäänud ootama, ta on ette mõelnud ja teinud oma plaani. Otsus on väga valus. Nad pole erinevatel põhjustel suutnud uue lauda ehitamisse investeerida, lähiajal pole seda üldse võimalik teha. Praeguse majandamise ehk torusselüpsiga kaua edasi ei saa,” nentis Vili.

Koondamisteatega saab kohe töötukassas arvele

Liina Võsaste,töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja 

28. jaanuaril viib töötukassa läbi teavitusürituse, mille eesmärk on koondatavate teavitamine, toetamine ja abistamine uue töö otsingutel.

Üldjuhul saame omalt poolt koondatavaid toetada ja pakkuda järgmisi tegevusi:
· Teavitusüritus
Töötukassa esindaja selgitab, kuhu töötuna arvelevõtmiseks pöörduda ja millised dokumendid kaasa võtta, ning annab ülevaate töötukassa teenuste, toetuste ja hüvitiste saamise võimalustest. Vajadusel osalevad teavitusüritusel ka meie partnerid (nt tööinspektsioon, kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond, maakondlik arenduskeskus, ametiühingud, töötajate ja tööandjate esindajad), et koondatavad saaksid võimalikult palju infot ja kontakte erinevatest allikatest. Lisaks sellele anname inimestele infot ka ettevõtte tegevuspiirkonna tasuta võimaluste kohta (nt nõustamiskeskuste aadressid, tasuta koolitusvõimalused jne).
· Töövahendus
Otsime ja vahendame koondatavatele töötukassa tööpakkumisi ja anname teavet teistes tööotsinguportaalides leiduvatest pakkumistest. Samuti korraldame kohtumisi võimalike uute tööandjatega ning külastusi tööandjate juurde.
· Tööotsingute nõustamine ja juhendamine
Õpetame ja harjutame koos koondatavatega CV, motivatsioonikirja ja kaaskirja kirjutamist, tööotsinguportaalide kasutamist ja tööintervjuuks vajalikke oskusi. Motiveerime inimesi kohe uue töö otsimisele keskenduma.
· Tööandja teavitamine ja nõustamine koondamise läbiviimisel ja tagajärgede leevendamisel vastavalt tööandja vajadustele ja kooskõlas õigusaktidega.
Koondatavad saavad end juba enne töölepingu lõppemist koondamisteatega tööotsijana arvele võtta. Koondamisteatega tööotsijale koostatakse individuaalne tööotsimiskava ning saame talle vastavalt vajadusele pakkuda mitmesugust abi.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus