Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele

Sotsiaalkindlustusameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöölepingu alusel kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse andmed 16-aastaste ja vanemate laste õppimise kohta õppeasutustes, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, samuti andmed esimesse klassi astuvate laste kohta.

Lisaks eelnevale edastatakse andmed ka õppimise lõpetamise kohta.

Õppurite andmed kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse 15. septembriks. See tähendab, et peretoetusi on võimalik välja maksta oktoobrikuus. Seejuures makstakse toetused välja ka tagasiulatuvalt eelnevate kuu(de) eest, mil lapsel oli õigus toetustele.

Registritevaheline andmevahetus võimaldab jätkata peretoetuste maksmist ilma, et õpilane peaks esitama mingeid lisadokumente.

Kõrvuti registritevahelise andmevahetusega säilib siiski ka senine võimalus esitada õppeasutuse teatis või pikendatud kehtivusajaga õpilaspilet.

Kui teatis või õpilaspilet esitatakse elukohajärgsele pensioniametile hiljemalt k.a 17. augustiks, makstakse peretoetused, sh koolitoetus 450 kr, välja septembrikuus.

ELVE TONTS
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete nõunik

 

blog comments powered by Disqus