Perearstikorraldust muutes lähtuti patsientide huvidest

Sel nädalal pöördus Vooremaa toimetusse Saare valla Voore elanik Vilho Harzia, väljendades pahameelt temale üllatusena tulnud perearstikorralduse muutuse üle. ?Vajasin arstiabi ja sõitsin Tormasse oma kauaaegse perearsti Julia Saks-Maasalu vastuvõtule. Arst võttis mind küll lahkelt vastu, kuid selgitas sama lahkelt, et ma polegi enam tema patsient. Maavalitsusest olla tulnud korraldus, et nüüd kuuluvad Voorel elavad inimesed hoopis teise piirkonda ja ma polegi enam tema patsient,? rääkis Harzia. Siiski sai ta tohtrilt arstiabi. ?Ma ei pidanud otsa ümber pöörama ja Palale oma uue perearsti juurde sõitma.?

Voore elanikud määrati uue perearsti nimistusse

?Mulle oli üllatuseks, et keegi ametimees saab minu eest otsustada minu elu ja peret puudutavate küsimuste üle,? pahandas Harzia. ?Minu teada oli perearsti valik ikkagi minu ja arsti omavaheline kokkulepe, mitte kellegi kolmanda isiku otsustada. Nüüd saavat ma oma endise perearsti tagasi vaid siis, kui mingi uue avalduse kirjutan. No mis pagana avaldus veel ? ühe olen juba esitanud ja pole andnud allkirja ka selleks, et ma sooviksin uut perearsti.?

Jõgeva maavalitsuse tervishoiu peaspetsialist Hiie Koppa selgitas, et 1. jaanuaril jõustus maavanema korraldus perearstide teeninduspiirkondade määramisest ning see on ka novembris Vooremaas avaldatud. Ta möönis, et ümberkorraldus võib olla Voore inimestele valulik, kuid veelgi rohkem probleeme oleks tekitanud senise olukorra jätkumine.

Korraldusest tulenevalt on nüüd perearst Viida Kordmaa, kes teenindas alates 2001. aastast lisaks Pala valla elanikele ka Saare inimesi, teeninduspiirkonnaks kogu Saare vald koos Voore piirkonnaga.

Varem andis Voore piirkonna rahvale perearstiabi Julia Saks-Maasalu koos Eve Isotammega. Nüüdsest on doktor Saks-Maasalu teeninduspiirkonnaks vaid Torma vald.

Sellest aastast pakub nii Saare kui Voore vastuvõtupunktis valla elanikele perearstiabi Viida Kordmaa. Voore rahvale tuttav velsker Eda Arold töötab seal endiselt edasi. Doktor Kordmaa võtab Voorel inimesi vastu teisipäeviti kell 12.30-15.30 ja reedeti kell 12-15. Velskri vastuvõtuaeg on lisaks teisipäeva ja reede hommikupoolikule veel esmaspäeval kell 9-13.

Saarel püüti 2000. aastal ka omaette perearstipraksist avada, kuid inimesi oli vähe. Aastail 2000-2003 Voorel sisuliselt arsti vastuvõttu polnudki. Eelmisel aastal käis Voorel doktor Isotamm. Perearsti teenindada oli palju rahvast, seetõttu tekkis Voore inimestel arsti juurde pääsemisega probleeme.

Doktor Saks-Maasalul praegugi palju patsiente

Hiie Koppa kinnitusel viidi muutus perearstiabi korraldamises läbi eelkõige valla elanike huvidest lähtudes. Omavalitsused ja maavalitsus soovis tagada inimestele võimalikult heal tasemel perearstiabi.

?Kui edaspidi tekib kellelgi põhjendatud soov perearsti vahetada, tuleb uuele perearstile esitada kirjalik sooviavaldus. Enne seda tuleks aga teda oma soovist teavitada, sest arstile jääb õigus sooviavaldust mitte rahuldada,? ütles Koppa.

Perearst võib uue patsiendi vastuvõtmisest keelduda kahel põhjusel: kui nimistule seadusega temale määratud maksimaalne patsientide arv on ületatud või asub inimese elukoht teeninduspiirkonnast väljas. Doktor Saks-Maasalu patsientide nimistu, mis oli eelmisel aastal Eesti üks suuremaid, küünib ka pärast ümberkorralduste jõustumist üle kahe tuhande piiri.

Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuanalüüsi peaspetsialist Mare Vaas lisas, et umbes sada Voore inimest avaldasid soovi jääda edasi doktor Saks-Maasalu patsientideks. Ülejäänud, kes ei reageerinud, määrati teeninduspiirkonna järgi doktor Kordmaa nimistusse.

Perearstikorraldus rakendus 1997. aastal. Sellest ajast on mitmed perearstid vahetunud, on muudetud ka teeninduspiirkondi. Nii on liidetud Maarja piirkond Tabiverega ning Kaarepere ja Palamuse muudetud üheks teeninduspiirkonnaks.

ARDI KIVIMETS
ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus