Perearsti töökorraldus

Igal inimesel on olemas perearst, kelle ta on valinud ise või kes on talle määratud maavanema pool. Kui inimesel on tervisega probleeme, siis tuleb tal esmalt pöördudagi perearsti poole. Kuna perearst ja -õde on inimese esimesteks abistajateks tervisemuredes, siis alljärgnevalt tutvustame lühidalt nende töökorraldust.

Üldarstiabi korraldamisel lähtub perearst sotsiaalministri määrusest Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” ja haigekassaga sõlmitud üldarstiabi lepingus sätestatust, millele vastavalt peavad olema tagatud järgmised nõuded:

*Perearsti tegevuskoht peab olema avatud ja patsientide vastuvõtule registreerumine tagatud tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas

*Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas ( viiel tööpäeval nädalas vähemalt neli tundi päevas) ajavahemikus 8.00-18.00.  Vähemalt üks vastuvõtt nädalas peab toimuma õhtusel ajal — kuni kella 18.00. Eelmainitud 20 vastuvõtutunnile peavad lisanduma vastuvõtuajad  lastele imikutest kuni 18-aastasteni ennetavateks tervisekontrollideks, samuti patsientide seisundist tulenevalt aeg koduvisiitideks ning patsientide nõustamiseks sidevahendite teel.

Ravikindlustuse seadusele vastavalt on perearstil õigus nõuda koduvisiidi puhul visiiditasu kuni 50 krooni ühe kodukülastuse kohta. Visiiditasust on vabastatud alla kaheaastased lapsed ja rasedad alates 12. rasedusnädalast.

*Pereõe iseseisev patsientide vastuvõtuaeg peab olema vähemalt 15 tundi nädalas.

*Ägeda tervisehäirega patsient peab pääsema vastuvõtule pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Nendest tähtaegadest kinnipidamiseks peab perearst vajadusel oma vastuvõtuaega pikendama.

Patsiendid, kes soovivad tervishoiuteenuse osutamisega mitte seotud tervisetõendeid, näiteks mootorsõidukijuhi või relvaloa saamiseks, minekul lastelaagrisse jne, peavad vastuvõtule pääsema 15 päeva jooksul.

Täpsustatud on ka perearsti informeerimise kohustust. Perearsti tegevuskohas ja veebilehe olemasolul ka seal peab olema teave lahtioleku- ja vastuvõtuaegadest ning sidevahenditest (telefon, e-posti aadress). Samuti peab patsiendile olema kättesaadav teave, kuhu ja kelle poole ta väljaspool perearsti vastuvõtuaega arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks saab pöörduda. Perearsti nõuandetelefoni number  on 1220. Tegevuskohas peab olema kättesaadav ka teave terviseameti ja haigekassa kontaktandmetega.

Oma ajutise äraoleku ajaks peab arst organiseerima kohale asendusarsti.

Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele teostavad maakonnas perearstinimistu alusel tegutsevate perearstide tegevuse üle järelevalvet maavanem ja terviseameti selleks volitatud ametnikud.

SIRJE SAARMAA, Haigekassa Tartu osakonna usaldusarst

blog comments powered by Disqus