Perearsti taotlust ei rahuldatud

 

Põltsamaa vallavolikogu neljapäeval toimunud istungil oli arutlusel vallavolikogule saabunud taotlus, milles Adavere alevikus tegutsev perearst Sirje Alusalu palus eraldada Põltsamaa valla 2011. aasta reservfondist osaühingu Perearst Sirje Alusalu arstipunktile 1950 eurot. Hoones, kus asuvad nii Adavere õpilaskodu kui ka perearstipunkt, puhkes möödunud aasta augustis tulekahju. Seetõttu sooviti toetust arstipunkti remondiks.

Põltsamaa vallavalitsuse finantsnõuniku Viida Kuusiku sõnul on valla reservfondi jääk 30. septembri seisuga 2206 eurot. Hoone, kus Sirje Alusalu perearstipunkt asub,  oli Põltsamaa valla poolt kindlustatud. Samuti oli Sirje Alusalu kindlustanud  arstipunkti sisustuse.

Valla finantsnõunik ütles, et talle jääb selgusetuks, milliste kulutuste katteks raha taotletakse. Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on samal seisukohal ka vallavalitsus ja  taotlus otsustati rahuldamata jätta.

Adavere Põhikooli direktor Sirje Jõemaa lausus, et arstipunkti sisustus oli tõepoolest kindlustatud, kuid tulekahjus hävisid nii telefoni- kui internetikaabel. Sirje Jõemaa nentis, et ilmselt tuli nii telefoni- kui internetiühenduse taastamine perearstil oma taskust kinni maksta. Põltsamaa vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Margo Miljand lausus, et ka nende komisjoni liikmed ei lugenud taotlusest välja, mille jaoks täpsemalt raha küsiti. Vallavolikogu otsustas perearst Sirje Alusalu taotlust siiski mitte rahuldada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus