Peolistel hääled lahti lauldud

Maakonna kaheksa segakoori olid Jõgeva kultuurikeskuses koos jaanuari viimasel päeval, tosin lastekoori sealsamas möödunud kolmapäeval. Segakooride proovi viis läbi Vanemuise teatri peakoormeister Piret Talts ja lastekooride proovi Tartu Karlova Gümnaasiumi muusikaõpetaja Ave-Maria Sild. Mõlemal on au juhatada vastavaid kooriliike ka üldlaulupeol.

Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialisti Maie Puusepa sõnul kujunesid mõlemad eelproovid tõsisteks ja tõhusateks tööpäevadeks, mille käigus külalisdirigendid korrigeerisid ebatäpsusi ja jagasid omapoolseid soovitusi. Tõsisemaks tasemekontrolliks, st koorikaupa ettelaulmiseks läheb alles teisel eelproovil.

“Kui tantsupeoks valmistuvatest tantsurühmadest võib mõni eelproovide põhjal ka tervikuna suure peo “ukse taha” jääda, siis laulupiduliste kohta antakse maakonnale tavaliselt ette vaid üldised piirarvud ja jäetakse meie enda otsustada, kas “praagime” mõne koori üldse välja või saadame kõik koorid peole, ainult et mõned neist vähendatud koosseisus. Siiani oleme valinud teise variandi,” ütles Maie Puusepp.

Mis repertuaari puutub, siis kurtvat lauljad algul alati selle keerukuse üle, aga pärast, kui laulud selged, kiitvat, et väga ilusad lood on.

Lisaks nimetatud hulgale sega- ja lastekooridele valmistub maakonnas laulupeoks ka viis naiskoori, viis poistekoori, 12 mudilaskoori ja kaks meeskoori. Puhkpilliorkestreid on kas kolm või neli, vastavalt sellele, kas Jõgeva ja Torma orkester loevad end parasjagu üheks või kaheks eraldi orkestriks.

Mitme kooriliigi ? poiste-, nais- ja meeskooride ? esimene eelproov toimus ära juba möödunud kevadel, nii et selle hooaja ja aasta sisse jääbki neil vaid üks eelproov.

“Teine ja üksiti viimane eelproov toimub enamikul kooriliikidel aprillikuus Jõgeval. Üksnes meeskoorid peavad minema maikuus Tartusse sealsele meeskooride eelproovile,” ütles Maie Puusepp.

Peale segakooride eelproovi toimus aga jaanuari lõpus ka üks oluline laulu- ja tantsupidu puudutav nõupidamine. Jõgeva kultuurikeskuses said 29. jaanuaril nimelt kokku Eesti Metsaseltsi, Jõgevamaa omavalitsuste, keskkonnateenistuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse regioonide ja Jõgevamaa metskondade ning Vooremaa maastikukaitseala esindajad, et arutada laulu- ja tantsupeo eelsete suurte metsaistutustalgute läbiviimist. Teatavasti kannab tänavune üldtantsupidu pealkirja “Las jääda ükski mets” ning viiteid samale teemale on ka üldlaulupeo repertuaaris. Miljoni puu istutamisega kogu Eesti metsadesse tahetakse üksiti tervitada Eesti saamist Euroopa Liidu liikmeks.

“Selle kuu lõpuks on vaja kokku koguda andmed selle kohta, kui suur arv lauljaid-tantsijaid tahab metsaistutustalgutel osaleda. Vastavalt sellele saavad talgute korraldajad planeerida istikute muretsemist, toitlustamist, transporti jne. Esimeste vastukajade põhjal võib öelda, et laulu- ja tantsurahva osalemissoov on üsna suur,” ütles Maie Puusepp, lisades, et Jõgeval toimunud nõupidamine oli teatud mõttes näidisnõupidamine: sealt võetud “?niti” järgi korraldati-korraldatakse samasugused koosistumised ka teistes maakondades.


RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus