Pensioniiga on iga liikmesriigi otsustada

Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite nõukogul töö- ja sotsiaalvaldkonna eest vastutava voliniku László Andoriga kohtumisel tutvustasin volinik Andorile Eesti olukorda ning tõdesime kohtumisel, et pensionieaga seonduvad küsimused on iga liikmesriigi enda pädevuses.

Euroopa Komisjoni teemaalgatus pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks on väga vajalik, ent pensionieaga seotud küsimused peavad jääma liikmesriikide enda otsustada. Oli hea kuulda, et volinik Andoril on pensionieaga seonduvalt selge nägemus, et see on liikmesriikide enda otsustada ja Euroopa Komisjon soovib nendes protsessides olla riikidele heaks partneriks. Rääkisime väljakutsetest, mis Euroopat seoses vananemisega ees ootavad ning volinik rõhutas nö aktiivse vananemise olulisust. Selles valguses on mul väga hea meel, et Eesti eakad on ühed Euroopa aktiivsemad tööturul osalejad.

Volinik Andori sõnul oli komisjoni üks eesmärk algatada diskussioon, et anda inimestele kindlus piisava pensioni osas ja panna liikmesriike mõtlema vajadusele tagada väärikas pension nii praegustele eakatele kui tänastele ja tulevastele töötegijatele. Pensionisüsteemide jätkusuutlikkusele on viimasel ajal tähelepanu juhtinud ka OECD, rõhutades just vananemisega seonduvaid väljakutseid ja praeguste süsteemide riske seoses rahvastiku vananemisega.

Kahel päeval arutasid EL ministrid väljakutseid seoses tööturu, töötuse ja elanikkonna vananemisega ning Euroopa 2020 strateegiaga seotud küsimusi.

HANNO PEVKUR, sotsiaalminister, Reformierakond

blog comments powered by Disqus