Pensionide ja toetuste väljamaksmise kord muutub

Pärast sotsiaalkindlustusametist kirja saamist pöördusid paljud ahastuses pensionärid toimetuse poole palvega selgitada, kuidas nad oma pensioni pärast tuleva aasta 1. veebruari kätte saavad, miks süsteemi muudeti ja kuidas kõik ikkagi sujuma hakkab.

 

Pensionärid on kurjustanud, et nende rahulik elu on ühtäkki nii keeruliseks muudetud. Seni sai tegus pensionär maal oma pensioni kätte sidekontorist, nüüd siis postipunktist. Kõik sujus. Sellega tehakse lõpp. Osa postipunkte on kinni. Pangaautomaat paljusid vanemaid inimesi kohe üldse ei huvita ja ega neid maal kuigipalju olegi. Et kohalikust postipunktist, kus see veel alles on, oma raha endistviisi kätte saada, tuleb maksta. Ja mitte vähe.

Sotsiaalministeerium põhjendas

Tänavu sügisel teatas sotsiaalministeerium, et posti teel on väljamaksete tegemine riigile mitmekümnekordselt kulukam kui väljamaksete tegemine panga kaudu. Näiteks tänavu on posti teel üle kantavateks hüvitisteks ette nähtud 39 miljonit krooni ja järgmisel, 2009. aastal kasvavad kogukulud prognoosi kohaselt ca 42,1 miljoni kroonini.

Pensionide ja toetuste kättesaamiseks on inimestel valikuvõimalused ja igaüks võib valida talle sobivaima variandi. Näiteks kui pensionär või toetuse saaja ei saa panka minna, võib ta taotleda pensionide ja toetuste kojukannet. Sel juhul tuleb toetuse saajal endal tasuda Eesti Postile postiteenuse kulu. Tavaline kojukanne maksab vastavalt Eesti Posti üldisele hinnakirjale summadelt alla 1000 krooni 6 protsenti ja summadelt üle 1000 krooni 5 protsenti. Tänu sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Posti vahel toimunud läbirääkimistele on Eesti Posti pakutav kojukandetasu järgmisel aastal suurusjärgus 60 krooni.

Teatud juhtudel hüvitab riik kojukande. Näiteks töövõimetuspensionäridele, kel on sügav puue ja kel on liikumistakistuse tõttu pangateenuse kättesaamine keeruline. Samuti vanaduspensionäridele, kelle pensioni suurus ei ületa rahvapensioni määra ning kellel on samas  liikumistakistus ja pangateenus on raskesti kättesaadav. Riik hüvitab kojukande ka hajaasustusega aladel elavatele pensionäridele.

Toetuste väljamaksmiseks riigi kulul tuleb esitada pensioniametile taotlus. Taotluses märgitakse ära asjaolud, mis takistavad pangateenuse kasutamist, ning asjaolud, mis on seotud liikumistakistusega. Esitatud materjalide põhjal langetab sotsiaalkindlustusamet otsuse.

Praegu makstakse riiklikke pensione ja toetusi iga kuu jooksva kuu eest vastavalt inimese soovile riigi kulul panka inimese arvele või posti teel. Praegu tehakse panga kaudu 69 ja Eesti Posti vahendusel 31 protsenti väljamaksetest.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus