Pensionid täna ja tulevikus

Selle aasta kõige vastuolulisem poliitteema on kindlasti seotud pensionitega. Seda nii tänaste pensionite ja eakate suhtes kui ka tuleviku pensioni ja riigi hakkama saamisega. Aga alustame meie tänastest eakatest


Tuleme ajas pool aastat tagasi, et saada aru, miks on pensionitest saanud kõige rohkem arutletud teema Eestis. Usun, et tuleb teilgi meelde, kuidas enne valimisi lubas Keskerakond valijatele ja avalikkusele, et nende valimiste kõige olulisem teema on erakorraline pensionitõus 100 eurot ja pensionäride tulumaksuvabastuse tõus 250 euro võrra ehk 750 euroni. Selleks läksid nemad valijatelt toetust küsima. Tänaseks on Jüri Ratas juhtinud valitsust kolm aastat ning koostanud neli riigieelarvet. Aega on olnud piisavalt, et inimestele antud lubadusi täita. Reaalsuses pole neid aga pidada õnnestunud.

Täitmata lubadused

Tänaseks on selge, et järgmisel aastal hakatakse juba alates keskmisest pensionist, mis on 528 eurot, esmakordselt eakaid maksustama. Selle tulemusel hakkab varasemaga võrreldes 80 000 pensionäri maksma oma pensionilt ka tulumaksu, mis tähendab, et kokku 305 000 vanaduspensionärist lausa 202 000 maksavad tulumaksu. Töötavad pensionärid maksavad tulumaksu nii pensionilt kui ka palgalt.

Indekseeritud pensionitõus toimub iga riigieelarvega vastavalt majanduskasvule ja maksulaekumistele. See on seadusest tulenev kohustus, mitte poliitikute suuremeelsus. Järgmisel aastal on indekseeritud pensionitõus 38 eurot.

Nagu eelnevalt öeldud, lubas Keskerakond tõsta pensioneid erakorraliselt ehk indekseerimisele lisaks 100 euro võrra. Tegelikkuses tõuseb pension erakordselt ainult 7 eurot. Tähelepanuväärne on, et erakorralisest 7 euro suurusest pensionitõusust tuleb keskmisest pensionist kohe 5,6 eurot tulumaksuna maha võtta. Keskerakonna valimistel lubatud 100 euro suurusest erakorralisest pensionitõusust jääb seega alles 1,4 eurot.

Eriti hull on olukord nende pensioniäride jaoks, kes saavad keskmisest natuke suuremat pensionit. Näiteks juba 540 euro suuruse pensioni korral pensionär mitte ei saa erakorralist tõusu, vaid tulumaksu tõttu maksab tegelikult riigile lausa 8 eurot maksudena tagasi. Eeltoodu tähendab, et tema pensionitõus on isegi väiksem seadusest tulenevast indekseerimisega kaasnevast tõusust. See probleem aina süveneb edasiste pensionitõusudega. Reformierakond ei aktsepteeri seda, et tänane valitsus soovib katta enda ülekulutamist eakate kõrgema maksustamisega. Kindlasti ei ole tänased pensionärid see grupp, kelle sissetulekud oleksid nii kõrged, et neilt peaks lisamakse võtma.

Kõige tagatipuks lubas Keskerakond oma valimisprogrammis, et pension hoitakse tulumaksuvaba. Eelarves on asjad vastupidi ja näeme, et  Keskerakond ei tee midagi selleks, et pensionäride olukorda parandada. Samuti jätkab Keskerakond töötavate pensionäride kõrgemat maksustamist, kuna tänase maksusüsteemi tõttu läheb tuluna arvesse kõik saadav tulu, sh ka pension. Seega peab töötav pensionär lisatulu teenimist karistava maksusüsteemi tõttu tulevikus hakkama aina rohkem tulumaksu maksma. Kokkuvõttes on Keskerakond järgmise aasta eelarvega kõige rohkem petnud just pensionäre.

Reformierakonna plaan

Reformierakond on alati seisnud väärikate hea hakkama saamise eest ning ka kõige raskematel majandusaastatel ei mindud pensionite vähendamise teed. Kuna Eesti on olnud kiire ja kasvava majandusega riik, siis Reformierakonna juhtimisel otsustati, et sellest arengust peavad osa saama ka meie eakad. Selleks loodi 2008. aasta pensionite indekseerimine. Selle tulemusel iga aasta 1. aprillil pensionid suurenevad, sest neid indekseeritakse. Sellel ei ole mitte mingit seost tänase valitsusega.

Isegi ütleks, et pensionid tõusevad tänase valitsuse kiuste, kuna valitsuse majandusotsused on olnud negatiivsed, kuid siiski on riigi majandus kasvanud, tänu millele kasvab keskmine pension järgmine aasta 38 euro võrra. Indekseerimise eesmärk on hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega, et eakate sissetulekud hindadesse ja keskmisesse palka ei halveneks. Indeksi arvutamisel võetakse arvesse sotsiaalmaksu laekumist ja hindade muutust.

Sama lubas Reformierakond eakatele ka nendel valimistel. Targa ja asjatundliku majanduspoliitika tulemusel kasvab majandus, tänu millele tõusevad ka pensionid. Eraldi tuleb üle vaadata Keskerakonna valitsuse loodud maksukäkk, mis karistab pensionäre. Reformierakond leiab, et keskmine pension peab olema tulumaksuvaba. Samuti tuleb kaotada praegune pensionäri lisatulu teenimist karistav tulumaksusüsteem. Selleks oleme riigikogus esitanud eelnõu, mis jätab praegu ja tulevikus keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabaks.

Kuigi tänane valitsus ei ole neid mõtteid toetanud, siis kindlasti jätkame võitlust, et meie eakaid ei koheldaks ebavõrdselt

ERKKI KELDO, riigikogu liige, Eesti Reformierakond

blog comments powered by Disqus