Pensioniametite külastajatel tasub kannatust varuda

Selgituseks võime öelda, et peale pensioni, vanemahüvitise vms taotlejate on pensioniametis nüüd vaja käia ka neil, kel represseeritu tunnistus kätte saada või kes seda taotleda soovivad. Samuti võib juunikuu esimeste nädalate pikkade järjekordade põhjuseks pidada asjaolu, et oli saabumas esimene represseeritute tervishoiuteenuste, ravimite ja taastusravi omaosaluse kuludokumentide esitamise tähtaeg – 15. juuni.

Siinkohal tuletamegi meelde, et neile, kes esitasid avalduse ja nõuetekohased dokumendid kalendriaasta kulude kohta enne 15. juunit, makstakse hüvitist 1. augustiks.

Teised, kes seda teha ei jõudnud või kes pole nimetatud kulutusi veel teinud, ei pea muretsema ? kõik seadusega ette nähtud represseeritute toetused makstakse välja.

Kuigi hüvitamisele kuulub eriarstile makstud visiiditasu, retseptiravimite ja hambaravi eest kokku 450 krooni, meditsiiniliste abivahendite ostmise eest 200 krooni ja taastusravi tuusiku eest 500 krooni, ei pea kõiki kuludokumente (t?ekke) kokku koguma ja arvutama, millal ettenähtud summa täis saab.

Dokumendi võib esitada kohe pärast kulu kandmist. Hiljem saab neid lisada ? summa on ju kogu aasta kohta. Nüüd, pärast 15. juunit on aega seda rahulikult teha, sest järgmine hüvitamisele kuuluvate kuludokumentide esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

See tähendab, et kui avaldus ja dokumendid 2004. aastal tehtud kulutuste kohta esitatakse pensioniametile enne 15. jaanuari 2005, siis makstakse hüvitis välja 1. märtsiks.

ELVE TONTS,
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus