Pensionäridele makstav hambaproteesi hüvitis suureneb

Teistele patsientidele makstab tavapärane hambaravihüvitis suureneb 2007. a seniselt 150 kroonilt 300 kroonini ja see nõuab haigekassalt eelarves lisaks ligi 45 miljonit lisakrooni.

Sotsiaalministeerium koostab lähiajal eelnõu ravikindlustuse seaduse muutmiseks, mis võimaldaks laiendada hambaproteeside hüvitist saavate pensionäride ringi.

ANNE OSVET,
haigekassa avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus