Peltomaadeta poleks meie maakonnas toidupanka

Üle nädala kolmapäeviti võtavad Natalja ja Jussi-Kalevi Peltomaa Tartust toidupanga toidu peale ja jagavad selle neljapäeviti ning laupäeviti maakonna puudustkannatavatele peredele. Nendeta poleks meie maakonnas toidupanka.

Mittetulundusühingu (MTÜ) Peipsi Pärl asutasid Peltomaad juba 2007. aastal. Heategevusega on Natalja ka varem tegelenud,  enne uut aastatuhandet oli tema tööks kasutatud riiete müük.  Natalja Peltomaa sõnul oli tal algul plaan luua hoopis mootorrattureid või rollerisõitjaid ühendav mittetulundusühing, kuid see plaan jäi soiku. 

Inimesi on aidatud viis aastat

Peltomaad alustasid toiduabi jagamisega oma majas Raja külas, kus praegu tegutseb hostel “Jussin maja”, kuid seal jäid nad ehitajatele jalgu, kes juba teise korruse tube välja ehitasid. Tuli leida uus koht.

Nad kuulasid maad Torma vallas Kõnnus asuva vana kauplusehoone kohta ja nüüd tegutsetakse seal juba kolmandat aastat. Kui kaks esimest aastat andis vald maja tasuta kasutada, siis nüüd peavad nad ka renti maksma.

Peltomaad on vähekindlustatud peredele toitu ja riideid jaganud juba viis aastat, toidupangaga on tegeldud kolm aastat.

Üle nädala kolmapäeviti saavad nad Tartu toidupangast leiba ning muidki toiduaineid, mida saavad jagada. Neli tonni kuivaineid on saadud euroabist. Natalja Peltomaa teadis, et Tartu toidupangale annetavad Rimi ja Prisma, kuid Selver mitte. Ta on käinud ka ise Selveris  abi kohta küsimas, kuid on saanud sealt eitava vastuse. 

Erinevad koostööpartnerid

Selveri avalike suhete juht Annika Vilu teatas, et Selveril on juba aastaid koostööpartneriks Shalomi abikeskus. “Nende vahendusel annetame toitu ja tarbekaupu, mis lähevad peamiselt suurtele ja materiaalselt vähekindlustatud peredele, aga ka üksikvanematele ning tänavalastele. Nad toimetavad üldsusele märkamatult, aga aitavad siiski tuhandeid inimesi. Erinevates maakondades toimib meil koostöö erinevate organisatsioonidega, näiteks Kohtla-Järve Selver toetab kohalikke kasuperesid, Pärnu kauplused töötuid ja kohalikke sotsiaalkeskusi ning Viljandi, Hiiumaa ja Jõhvi poed paljulapselisi peresid.

Lisaks inimestele püüame abiks olla ka loomadele. Tartus on meil aktiivne koostöö loomade varjupaigaga, Jõgeva kauplus toetab Elistvere loomaparki ning Valga Selver Alaveski loomaparki. Selver annetab peamiselt leiba-saia, kuivaineid ja puuvilja. Kiirestiriknevaid toiduaineid me annetada ei tohi, erandiks on Alaveski loomapark Võrumaal, millel on loomsete jäätmete käitlemise luba. Toitu viskame ära väga vähe, sest viimasel realiseerimispäeval hinnatakse kaubad kuni 50 protsenti alla ning enamik toodetest ostetakse ära.” 

Abivajajaid tuleb juurde

Kõnnu külast saavad abivajajad oma toidukraami kätte. Enamik neist saab vajalikule ise järele tulla kas siis mitmekesi ühe autoga või bussiga või muid võimalusi kasutades. On neidki, kellele tuleb toit koju viia ja sedagi on Natalja ja Jussi-Kalevi teinud.

Algul said Peltomaad valdadest nimekirjad, kes toiduabi vajavad. Nüüd on lisandunud uusi abisaajaid. “Ikka jääb keegi töötuks, ma ei saa öelda, et ära tule, mul pole midagi anda,” tunnistas Natalja. Tema hinnangul suureneb inimeste hulk, kes abi vajavad. “Need pole ainult suured pered, on ka üksikuid inimesi, samuti imepisikese pensioniga vanureid,” rääkis ta.

Natalja sõnul on nende jaoks on kõige suuremad toetajad Hanna ja Jussi Latvala Soomest. Nendega alustatigi uuesti puudust kannatavate perede toetamist.

Jussi-Kalevi ütles, et Latvalad läkitavad neile kuus ühe koorma kaupa. Peltomaad maksavad auto laevapiletid, tangivad paagi täis, majutavad toojad oma majja, annavad neile süüa. “Jah, see on kulukas,” tunnistas Natalja, kuid kinnitas, et nad tahavad ju aidata.

Jussi-Kalevi sõnul on palju ka neid põhjanaabritest lahkeid annetajaid, kes saadavad koorma või kaks aastas. Nemad on Tamperest ja Helsingist. Soome suurim elektri- ja telekommunikatsioonitoodete müüja SLO saab ametiühingult  teatud summa raha, mille eest töötajad oma pikkujoulu pidada saavad. Ülejäänud raha eest ostsid nad aga täiesti uusi väikelasteriideid ning saatsid need siis mittetulundusühingule Peipsi Pärl. Peltomaad jagasid riided abivajajatele. Kahjuks on juhtunud sedagi, et abisaajad on riideid edasi müünud.

SLO töötajad  on toonud Peipsi äärde ka riiuleid. Ei riiete ega  riiulite Eestisse toomise eest pole Peltomaad pidanud midagi maksma ning sealtpoolt jäetakse alati ka rahalise annetus. “See aitab meid jälle edasi,” kinnitas perenaine.

Tema sõnul on tõrvatilgaks meepotis inimesed, kes püüavad abisaadetistelt võimalikult palju kasu saada. “Me oleme siin kõike näinud,” tunnistas ta. 

Hea koostöö Torma kogudusega

Väga head koostööd teevad Peltomaad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Torma Maarja kogudusega. Juba teist aastat korraldati esimese advendi ajal koos pidu, kus lauad rikkalikult kaetud.   Rahvale on jõulude ja ülestõusmispühade ajal tellitud buss, et nad kirikusse tulla saaksid. Koos on korraldatud ka laste jõulupidu, mis tänavu eriti hästi õnnestus. Selleks kasutatakse  Vaiatu rahvamaja, sest osalejaid oli tänavu pea sada, nendest lapsi umbes 60.

“Meil läks hästi, sest Tamperest tulid lahked annetajad söögi ja riietega. Üks mees oli nõus ka jõuluvana mängima. See üritus peeti pühapäevakooli jõulupeona. Osad lapsed meisterdasid, osad laulsid ja mängisid, meie tegime pannkooke, neid kulus ikka ohtralt,” jutustas Natalja Peltomaa. Kui kirikuõpetaja Mehis Pupart luges palveid, siis tulid lapsed temaga kenasti kaasa. “See oli väga liigutav pilt,” tõdes Natalja.

Peosk saadi tema sõnul lastele ka jõulupakid. Nimelt teevad Hanna ja Jussi Latvala lastele valmis umbes sada pakki. Need on kõik kastidesse pandud vastavalt vanusele. Seal on komme, riideid, joonistamistarbeid, vastavalt sellele, kui vana on laps.

Väga palju on aidanud ka Torma sõpruskogudus Pakilas. Pakila on aidanud koguduse jõuluürituste korraldamisel ja toonud humanitaarabi.

Natalja Peltomaa kiitis oma tublit abilist, Lohusuu vallast pärit üheksa lapse ema Jelena Levinat. Tema kaks täisealist last on juba kodunt lahkunud, kuid seitse on veel vanemate hoole all. Tänu Jelenale on Nataljal ja Jussil lihtsam asju korraldada.

Nad oskavad märgata ja aidata

EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart

Jussi-Kalevi ja Natalja Peltomaa löövad kaasa koguduse elus, nad on suure organiseerimisvõime ja visiooniga inimesed.

Torma Maarja koguduse koostöö MTÜ-ga Peipsi Pärl on olnud väga viljakas. See oli nimelt Jussi-Kalevi ja Natalja Peltomaa ettepanek aidata inimesi seoses esimese advendipüha jumalateenistusega bussiringi, toitlustamise ja humanitaarabi jagamisega. Ka laste jõulupeo korraldamine Vaiatu rahvamajas koos jõuluvanaga, kingitustega, humanitaarabi jagamisega lasteriiete näol ja veel palju muu huvitavaga on juba kahel aastal olnud Peltomaade idee ning nende korraldatud. Möödunud aastal üritust organiseerides peeti eriti silmas paljulapseliste ja vähekindlustatud perede lapsi. Samas olid peole teretulnud kõik lapsed koos vanematega. Üks pereisa tunnistas mulle möödunud aastal Vaiatus jõulupeol, et küll on hea, et leidub häid inimesi, kes taolise ürituse korraldasid. Nende kodus oli majandusraskusi ja aasta lõpus ei olnud enam raha lastele jõulukinke teha. Nii on ka selline ettevõtmine vajalik.

Kõik need ettevõtmised on aidanud kaasa, et rohkem inimesi kirikusse tuleb. Torma koguduse koostöö MTÜ-ga Peipsi Pärl on aidanud kogudusel ümberkaudseid elanikke diakooniliselt teenida ja samuti lastetööd edutada. MTÜ Peipsi Pärl juurde võib alati juhatada abivajajaid, keda on praegusel majanduslikult raskel ajal piisavalt. Koguduse õpetajana olen õnnelik, et sellised head ja ettevõtlikud inimesed nagu Jussi-Kalevi ja Natalja Peltomaa on liitunud Torma kogudusega. Nad on koguduse õpetajale suureks toeks ja panevad siinsetele tegemistele alati õla alla. Nende peale võib kindel olla.

Jussi-Kalevi Peltomaa on juba teist aastat Torma koguduses kirikuvanem ja Natalja Peltomaa korraldab pühapäeviti pärast jumalateenistust pastoraadis kohvilauda. Jussi-Kalevi on juba kahel aastal toonud kirikusse ja pastoraati ka jõulukuused. Jussi-Kalevi ja Natalja on palju aidanud kiriku ja pastoraadi ümbruse hooldamisel, nad on teinud koguduse juures palju muudki tänuväärset. Loomulikult ei tähenda see, et koguduses peaksid ainult mõned aktiivsed inimesed tegutsema, vaid kõik koguduse liikmed on kutsutud kogudusetöös kaasa lööma, igaüks selle anniga, mis talle on antud.

Loodan südamest, et koostöö EELK Torma Maarja koguduse ja MTÜ Peipsi Pärl vahel jätkub ka tulevikus.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus