Peipsiveere Sihtasutus panustab piirkonna arengule

Sihtasutuse asutasid 1997. aastal Tartu Maavalitsus, Kallaste linn ning Alatskivi, Peipsiääre, Vara, Võnnu, Meeksi ja Piirissaare vald eesmärgiga aidata kaasa peipsiäärse kandi arengule omavalitsuste koostöö kaudu. Sõna ?Peipsiveer?, mis tänaseks on muutunud tavapäraseks, pärineb just sihtasutuse loomise ajast.

Kümne tegutsemisaasta jooksul on sihtasutuse abiga Peipsiveere piirkonnas koostatud arvukalt arendusprojekte. Enim on olnud turismialaseid taotlusi, kuid esindatud on ka muud valdkonnad. Sihtasutus on nõustanud mitmeid MTÜde taotlusi. Koostööpartnereid on olnud kõigist neljast Peipsi äärsest maakonnast ja just mitut maakonda hõlmavad projektid on olnud suurima mõjuga.

Köögiviljaühistu ja käsitöökoolitus

Mahukaimad projektid on olnud Alatskivi lossi katuse remont, Kolkja restorani ehitus, Piirissaare sadamatööd, Setu teemaja ehitus, Raja kloostri renoveerimine ja vanausuliste kultuuriprojektid. Kohalikule rahvale on organiseeritud koolitust ettevõtluse, võõrkeelte ja giidinduse alal. Suureks saavutuseks on sihtasutuse eestvedamisel aastal 2005 loodud Peipsiveere köögiviljaühistu. Praegu toimub koostöös MTÜga Piiri Peal Euroopa Sotsiaalfondi rahastatav käsitöökoolituse projekt, mille lõpuks loodetakse jõuda ka Peipsiveere käsitööühistu loomiseni. 

Avatud koostööle

Tänavu valmis koostöös MTÜga ?Lõoke? Peipsiveere arengustrateegia aastani 2013 ?Peipsiveer ? väärt elukeskkond kauni Peipsi kaldal?. Lisaks arendusprojektidele on sihtasutuse ülesandeks olnud Peipsiveere piirkonna reklaamimine trükiste ja meediatööga.

Peipsiveere Arengu Sihtasutus peab koostööd piirkonna arendamisel väga oluliseks. Sel eesmärgil korraldas sihtasutus 2007 aastal kaks arengukonverentsi. Toimunud üritustel said osalejad arutada piirkonna probleeme ja pakkuda lahendusi. Tuleva aasta teisel poolel käivitub Siseministeeriumis Peipsi regionaalprogrammi, mis toetab Peipsi kandi majandusarengut; 2009. aastal on loota Peipsi kultuuriprogrammi sündi.

Eesti ühinemine Euroopa Liiduga ning Peipsi regionaalprogrammi sünd on nii piirkonna kui ka sihtasutuse jaoks avanud nii lisavõimalusi kui -kohustusi. Tööd tuleb jätkata nii regionaalsete investeeringute taotlemisel kui kohalike ?rohujuure tasandi? aktivistide kaasamisel. Peipsiveere Arengu Sihtasutus tänab kõiki oma partnereid ja toetajaid ning on ka tulevikus avatud koostööle.

Liina Miks,
Peipsiveere Arengu Sihtasutuse juhataja

blog comments powered by Disqus