Peipsiveere programmi eeltaotluste esitamise tähtpäev läheneb


Peipsiveere programmi eesmärk on kaasa aidata Peipsi piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja piirkonna turundust ning suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja kasutades seda mitmekesisemalt, toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.

Programmi piirkonda kuuluvad Lohusuu, Kasepää, Pala, Alatskivi, Peipsiääre, Vara, Võnnu, Meeksi ja Piirissaare vald ning Mustvee ja Kallaste linn.

Taotlusi võivad esitada programmi piirkonna omavalitsusüksused, samuti programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad organisatsiooni põhikirjaliste tegevuste hulka.

Programmi raames rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:
– noorte ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Peipsiveere ettevõtetega,
– ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine,
– Peipsiveere mainekujunduslik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega,
– Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine
– investeeringud laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on kuni 32 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseerijate kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtluskonsultandi-arendustöötaja nõustamis- ja tugitegevuse puhul ning välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 16. aprill 2012.  Programmi infopäev tuleb 29. märtsil algusega kell 10 Mustvee kultuurikeskuses.

i

MARGIT SÄRE, Peipsi Koostöö Keskus

blog comments powered by Disqus