Peipsiveere piirkondlikud projektid said toetust

Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister allkirjastas käskkirja, millega toetatakse 2023. aastal kaheksateistkümmet Peipsiveere piirkondlikku projekti kogumahus 51 323 eurot.
Toetuse pälvisid nende seas ka kaks projektitaotlust Mustvee vallast.
Mittetulundusühing VM Fest sai toetust VIII Rahvusvahelise vaimuliku muusika festivali VM FEST Mustvee korraldamiseks Mustvees 2023. aasta augustis. Kasepää Külaselts sai aga toetust noortele suunatud vaimse kultuuripärandi projekti tutvustamiseks ja õpetamiseks.
Kultuuriministri määrus „Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord“ ekspertgrupi liikmeteks on kogukonna esindajad ja valdkonna sõltumatud eksperdid.
Toetusmeede hõlmab Peipsiäärseid alasid neljas maakonnas: Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Tartu- ja Põlvamaal.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus