Peipsiveere müstilisim asukas on alustav ettevõtja

Eelkõige on mul senini tulnud nõustada tegutsevaid ettevõtjaid ning oma äri alustamist planeerivat ettevõtjat. Suur huvi on eelkõige igasuguste toetus- ja koolitusvõimaluste vastu. Tegutseval ettevõtjal on enamik asju juba paigas. Loomulikult võiks tootmist efektiivsemaks muuta ning kaasata huvitavaid koostööpartnereid, sest sarnase tegevusvaldkonnaga ettevõtjaid on piirkonnas tihti teisigi. Enamasti ei tee nad omavahel koostööd või pole nad üksteise tegemistest teadlikud. 

Ettevõtte juht on hea spetsialist

Enamik ettevõtete juhte on oma valdkonnas väga head spetsialistid, kuid kindlasti on võimalik ettevõtte juhtimisprotsesse tõhusamaks muuta. Võib-olla on mõne ettevõtte areng just selle taha seisma jäänud, et ei praktiseerita efektiivset juhtimist. Juhtimine seostub vahest n-ö tulekahjude kustutamisega. Sellele kavatseme suuremat tähelepanu pöörata sügisesse kavandatud koolitusprogrammis.

Küll aga on meil hea meel selle üle, et piirkonnas tegutseb väga palju huvitavaid ettevõtteid, kelle tootevalik on lai ning tootearendusele on suurt rõhku pandud, arvestades olemasolevaid ressursse. Meil on näiteid innovaatilistest toodetest, mis seisavad riiulitel, oodates paremaid aegu, mil neile  sobiv ostja leidub. Tootearendus on aktuaalne teema ning sellega võiksid ettevõtted tunduvalt rohkem tegelda. EASil on tulemas uusi toetusmeetmeid ning sellesse valdkonda plaanime ka oma jõudu rohkem suunata. Tulevikus võib ettevõtjatele just tootearendusest suurem tulu tõusta. 

Alustavad ettevõtted keskenduvad turismile

Mis puutub piirkonnale omasesse kalapüüki, siis siinkohal võiks heaks näiteks olla Profit Pluss, kes tegeleb kala ja vähilaadsete töötlemisega. Tegemist on Eesti väikeettevõtluses kõrge tootlikkusega tegevusalaga, mis annab suurt lisandväärtust. Peipsi kala rändab piirkonnast enamasti välja, eelkõige Pärnusse, Tartusse ning siis juba väärindatud kujul välisriikidesse. Kohalikku kala pakub ainsana restoran Kuldkala, rohkem taolisi söögikohti polegi. Paraku ei pööra me taolistele asjadele ehk nii palju tähelepanu, kui võiksime. See on järelemõtlemise koht.

Alustavate ettevõtjate puhul on valdkonnad, milles tegutsemist julgetakse alustada, üsnagi piiritletud. Enamasti on need majutus, turismile suunatud teenused. Tootmist pole praeguse praktika järgi veel soovitud alustada.

Mustveesse planeeritakse mitmeid uusi majutusettevõtteid ning konkreetseid turistile suunatud teenuseid pakkuvaid tegevusi. Üks ettevõtja on juba registreerimas oma firmat, tal on ka tegevuse alustamiseks vajalikud vahendid. Teine ettevõtja on varemgi projekte teinud, kuid pole konkreetselt edasi läinud, sest puudub ehitusluba. Tegemist on rannakaitsevööndis asuva krundiga, kuhu on raske luba saada. Esialgu on asi jäänud seisma läbirääkimiste taha kohaliku omavalitsusega. 

Turist ei leia tegevust

Augustis avaneb PRIA väikeprojektide toetusvoor, sealt edasi Leader ning Peipsi Kalanduspiirkonna meede uue aasta alguses. Seega tuleks neid kõiki silmas pidades praegu eeltööd teha. Praegu pole sellist meedet, kust täna taotlen raha ja poolteise kuu pärast on vastus olemas. Selleks on sisuliselt vaid EASi kasvutoetus. Viimane eeldab aga eksporti ning sedagi, et ettevõte poleks tegutsenud üle kolme aasta.

Kui tavapäraselt peame turismihooajaks suvekuid, siis Peipsi ääres on kõrghooajaks vist hoopiski talvekuud, mil järvel on jää ja seal saab kalastada. On räägitud lausa legende kohalike majutusettevõtete täituvusest just talvekuudel. Praegu on just suvekuud need, mil turist siin veel väga palju tegevust ei leia. Seega on Peipsi rannapiirkonnas järve just suvekuudel turisti seisukohast väga vähe kasutatud.

Kohalikel ettevõtjatel suur huvi just see tühimik täita. Peipsiveere programmi esitas taotluse Peipsi Surfiklubi, kes soovib välja arendada Peipsile purjelauakeskuse. Kui see projekt saab programmist nõusoleku, siis tõuseb kindlasti turisti huvi piirkonna vastu.

Peipsiveere ettevõtluskonsultandi projekt käivitus selle aasta alguses lisaks Jõgevamaale ka Tartumaal. Senini on olnud väga hea võimalus teha omavahel tihedat koostööd. Praeguseni on osaletud koos infopäevadel ning ümarlaudadel. Samuti oleme koostööd teinud koolituse osas nii alustavate kui ka tegutsevate ettevõtjate puhul. Sügisel kavatseme piirkonna köögiviljakasvatajaid koostööle ärgitada.   

i

AILER MÕTSAR, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse Peipsiveere ettevõtluskonsultant

blog comments powered by Disqus