Peipsiveere Hooldusravikeskus saab juurdeehitise

Alatskivi vallavolikogu otsustas anda SA Peipsiveere Hooldusravikeskus omandusse selle asutuse kunagise hoone, mis sobib tagatiseks, et võtta laenu tänase hoone juurdeehitise rajamiseks.  

SA Peipsiveere Hooldusravikeskus paikneb praegu kunagises Alatskivi sovhoosi keskuses, kus taasiseseisvunud Eesti esimestel aastatel asus ka piirivalvekordon.

“Parema hooldusraviteenuse pakkumiseks peame aga vajalikuks hoonele juurdeehitus teha, mis võimaldaks suurendada hooldusravikohtade arvu kahekümne üheni. Plaani teostamiseks eraldas Euroopa Liidu Sotsiaalfond 3,6 miljonit krooni. Sama suur peab olema aga ka omaosalus. Et hooldusravikeskust haldavate omavalitsuste rahalised võimalused on praegu piiratud, tuleb omapoolseks rahastamiseks laenu võtta,” ütles SA Peipsiveere Hooldusravikeskus nõukogu esimees, Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

“Pöördusime Alatskivi vallavolikogu poole ettepanekuga anda meie omandusse Torila külas paiknev hooldusravikeskuse endine hoone. Selgitasin koos Vara vallavanema Väino Kivirüüdi ja SA Peipsiveere Hooldusravikeskus tegevjuhi Janno Tomsoniga sellise lahenduse vajalikkust. Viie poolthäälega otsustatigi endine hoone hooldusravikeskusele  anda. Nüüd on meil olemas tagatis, et praegusele hoonele juurdeehitise rajamiseks pangast laenu taotleda. Asjade positiivselt kulgemisel oli kindlasti palju kasu volikogu liikmete Külli Musta ja Tarmo Erese toetavast hoiakust,” märkis Weinrauch.

Tulevikus ei jää kindlasti tühjaks ka Torilas paiknev hoone. Kavatseme sealgi hakata inimestele sotsiaalteenust pakkuma ja ehk saab seal edaspidi ka käsitööga tegelda,” lisas Weinrauch. Sihtasutusse Peipsiveere Hooldusravikeskus kuuluvad Pala, Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vald ning Kallaste linn.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus