Peipsiveere ettevõtlike noorte koolitus tuleb taas

Kätte on jõudnud uus aasta ja juba viiendat korda toimub Peipsiveere ettevõtlike noorte laager.


Peipsiveere noorte ettevõtlikkuse arendamise projekti eesmärk on aidata kaasa Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna elujõulisuse säilimisele, andes arenguks hoogu 8.‒12. klassi koolinoorte ettevõtlusaktiivsusele. Projekti toel tahetakse kujundada piirkonna noorte ettevõtlikku hoiakut ja anda neile õpilas- või minifirma loomiseks vajalikke teadmisi.

Kolmepäevane laager

Auhinnad, et katta firma loomisel vajalik alginvesteering, on välja pannud projekti läbiviija projekti eelarves planeeritud mahus. Selleks on näiteks vajaliku masina, seadme, materjalide ja ka teenuse ostmine, mis motiveerib pärast ettevõtluslaagrit looma õpilasfirmat ja asuma reaalselt tegutsema. Auhinnafond on 1000 eurot.

Varasematel aastatel õpiti ettevõtlusega seotut kahe kuu jooksul Mustvee kultuurikeskuse ruumides. Iga nädal käsitleti uut teemat ‒ alustati oma idee genereerimisega ja lõpetati avaliku esinemise koolitusega. Põneva lõpu andis projektile ettevõtjatest žürii ees toimunud äriideede konkurss, kus kõiki ettevõtlikke noori premeeriti.

Seekord on projekt üles ehitatud teisiti. Nimelt korraldame 22.‒24. jaanuaril kolmepäevase ettevõtluslaagri Voore puhkekeskuses, kus kõik ettevõtte alustamiseks vajalikud etapid läbi käiakse. Laager tuleb intensiivne, kuid kindlasti väga õpetlik ja kasulik. Viimasel päeval toimub finaal, kus noorte võistkonnad esitlevad oma ideid žüriile. Parimad äriideed valivad välja kohalikud ettevõtjad.

Laagris osaleb Mustvee valla viis kooli: Lohusuu kool, Avinurme gümnaasium, Voore põhikool, Mustvee kool ja Peipsi gümnaasium. Kuna laagrisse mahub ainult 45 õpilast, tuli teha eeltööd, et selgitada välja kõige ettevõtlikumad õpilased ja õpilasfirmaks valmistuvad tiimid.

Ettevõtlus inspireerib

Detsembri alguses toimusid ärilahingud ehk inspiratsioonitunnid, kus kõigi koolide peale osales kokku 110 õpilast. Valiku, kes saab laagrisse, teevad õpilasfirmade koolitajaks koolitunud õpetajad noorte motivatsiooni põhjal.

Ettevõtluslaagri korraldajad on MTÜ Ettevõtlusküla koolitajad. Eelnevatel aastatel on projekt noortele meeldinud ja praegune saigi üles ehitatud õpilaste tagasiside põhjal. Loodame, et ka sel aastal on noortel rõõm ja huvi ettevõtlikkuse vastu sama suur kui eelnevatel aastatel. 

Projekti tegevustega saab end kursis hoida meie Facebooki lehel „Peipsiveere ettevõtlikud noored“.  Kutsume üles ettevõtjaid noorte õpilasfirmade starti toetama nii aja kui ka rahaga, ikka selleks, et esimesed kogemused ettevõtluses inspireeriks kohaliku kogukonnaelu rikastama.

Projekti „Peipsiveere ettevõtlikud noored“ rahastatakse Peipsiveere programmiga. Toetus eraldamise aluseks on SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse taotlus, mille kirjutas sihtasutuse ettevõtluskonsultant Marve Millend, kes on olnud projekti Peipsiveere Ettevõtlikud Noored algataja ja eestvedaja.

Elis Hannolainen, projektijuht

blog comments powered by Disqus