Peipsiveere ettevõtjad saavad tasuta abi

Sihtasutusel Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on Peipsiveere praegustele ja tulevastele ettevõtjatele hea uudis – 2012. aastast alustas piirkonnas tööd ettevõtluskonsultant-mentor.  Projekti rahastatakse Peipsiveere programmi raames ja kaasrahastatakse Eesti riigi eelarvest.

Soovime oma nõu ja jõuga toetada Peipsiveeres igaüht, kel ettevõtlushuvi ja -idee, kuid ka juba tegutsevaid väikeettevõtjaid, pakkudes piirkonna ettevõtjatele kohapeal kompetentset nõustamisteenust. Nimelt käivitus jaanuarist 18 kuud kestev projekt “Ettevõtluskonsultant — arendustöötaja töökoha loomine Jõgevamaa Peipsi piirkonnale” kolmes Peipsi-äärses omavalitsuses: Pala ja Kasepää vallas ning Mustvee linnas.

Selle programmi raames pakume professionaalset nõustamist nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele ning korraldame  alustavatele ettevõtjatele spetsiaalseid infopäevi ja lühiseminare. Lisaks pakume tegutsevatele ettevõtjatele valdkonnapõhiseid ja koostöövõrgustiku koolitusi, samuti ka abi koostöövõrgustike loomisel ja arendamisel ning tuge omavalitsustele ettevõtlusvaldkonna arendustegevuses.

Kuna neid tegevusi toetatakse Eesti riigi eelarvest, siis on nõustamine ja seminaridel osalemine huvilistele tasuta. Koolitused hakkavad toimuma piirkonnas kohapeal, kus huvilisi rohkem. Ka nõustamise jaoks pole vaja kaugele sõita, sest SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus konsultant hakkab kohal olema kella 10.00-15.00 Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogus Kasepääl (Sõpruse 149) igal esmaspäeval ja kui soovitakse, tulen ise ettevõttesse või mujale sobivasse kohta.

Huvi korral küsige julgesti või võtke ühendust ailer@jaek.ee.

i

AILER MÕTSAR, SA Jõgevamaa  Arendus- ja Ettevõtluskeskus ettevõtluskonsultant

blog comments powered by Disqus