Peipsis on sel aastal vähem vett

Viimastel aastatel on Peipsi järv ja selle seisukord saanud rohkelt tähelepanu. Lisaks operatsioonidele kalameeste päästmisest lagunevalt kevadiselt jääkattelt ja juhuslikest piiririkkujatest, on räägitud ka Peipsi keskkonnaseisundist.


2018. aasta suvine kalade massiline hukkumine ja võimaliku tselluloositehase tekitatud reostus on mõned näidetest. Üheks oluliseks parameetriks, mis mõjutab Peipsi keskkonnaseisundit, on vee hulk järves ja sellel hoiab silma peal Keskkonnaagentuur.

Tähelepanelikud järveäärsed inimesed on täheldanud, et sellel sügisel on Peipsi veetase madal. „Peipsi veetase on Mustvee vaatlusjaama andmetel langenud 120 cm ümbrusesse vaatlusjaama nullist. See tähendab, et näit on allpool pikaajalist keskmist, kuid mitte rekordiliselt madal. Sügiskuude vastavad rekordid jäävad kõik alla meetri vaatlusjaama nullist,“ selgitas Keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakonna peaspetsialist Tanel Toots.

Madal veetase Peipsis (Eesti veekogudes üldiselt) jääbki tavaliselt sügiskuudesse, harva nihkub natuke ettepoole augustisse ja tahapoole detsembrisse. Sarnast veetaset on noorem põlvkond näinud seitsmel korral viimase 25 aasta jooksul ja vanem põlvkond kümnel korral aastatel 1940–1973. Viimati oli Peipsi veetase madalseisus 2015. aasta detsembris. Kas praegune veetase on osa pikemaajalisest tsüklist ja kas Peipsi vee hulk peegeldab pikemaajalisi muutusi regiooni ilmastikus, on edaspidise analüüsi küsimus.

Kalameestele ja muidu harrastuslaevnikele tähendab madal veetase seda, et ei ole võimalik sadamast välja saada või on see raskendatud. Kohalikud, kes on harjunud suplemiseks pika kõndimisega Peipsi lauge kalda tõttu, kurtsid, et sel aastal on kaelani vesi liiga kaugel. Kuigi juulis veel veetase nii madal ei olnud, tekitas nähtus nimega tuulepagu mitmel korral petliku mulje, et Peipsis on vesi korraga kadunud. Tuulepagu võib veetaset ajutiselt langetada kuni pool meetrit, see suvi piirdus siiski vaid 20–30 sentimeetriga. Piirduti põlvini vees enda vette kastmisega.

Madal veetase iseenesest pole põhjus kalade massiliseks hukkumiseks. Sellele peaks lisanduma tuulevaikne kuum ilm, mille tänavu Peipsi kalu siiski säästis. Üle 25 kraadi tõusis Peipsi veetemperatuur sel suvel vaid korraks augustis. Lisaks ei lasknud tuul tekkida vee kihistumisel nagu 2018. aasta juuli lõpus.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus