Peipsis napib ümberkaudsete tööstuste tarvis kala

Minister ütles, et kalanduse käekäik sõltub paljuski kalavarudest. Tema sõnul läheb küllalt suur osa järvest välja püütud kogustest mujale, mitte Peipsi äärsetesse kalatööstustesse.

Püügimahtudelt ja kalatöötlemise kogustelt suurimast Peipsi regiooni kalandusettevõttest, osaühingust Peipsi Grupp Holding andis põllumajandusministrile ülevaate firma juht Paul Kärberg. Ta märkis, et seoses püütud kala hulga vähenemisega pole võimalik kasutada ka kõiki võimalusi, mida on erinevates kalatööstustes välja arendatud.

Kasepää vallas tutvus minister osaühingutega Omedu Rand ja Peipsi Kalatööstus, Kallastel osaühinguga Peipus Fish Holding ja aktsiaseltsiga Kallaste Kalur.

“Meil on fileerimistsehh ja töötleme ka kalamarja. Ostsime uue suitsuahju, millega praegu uut toodangut katsetame. Kahjuks napib aga töötlemiseks vajalikku kala,” ütles Peipus Fish Holding OÜ tegevjuht Helmi Zibalova.

“Olukord, kus kalatööstusi on võrreldes kalapüügi mahtudega nii palju, on tõesti keeruline. Tööstus on alakoormatud, mis tekitab probleeme nii tööjõu kui ka tootmisvahendite efektiivse kasutamisega,” märkis Helir-Valdor Seeder.

Erinevad püügivahendid

Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esimees Urmas Pirk ja kalandusettevõtjad rääkisid ministrile ka keerulisest olukorrast püügivahendite kasutamisel. Korduvalt märgiti, et praegu võrguga püüda ei saa, mutnikuga püüdmiseks pole aga luba.

“Püügivahendite teema on rohkem keskkonnaministeeriumi rida. Minu arvates on aga kõigil püügivahenditel oma eelised ja puudused. Mõistagi peab arvestama, et kalandusele kui majandusharule on iseloomulik hooajalisus,” lausus minister.

Seoses uue kalandusperioodiga on kalandusfondi ajavahemikuks 2007-2013 plaanitud kokku 1,6 miljardit krooni.

“Eraldi meede käsitleb ka kalanduspiirkondade arengut. Sellest meetmest on Peipsi piirkonnale plaanitud 65 miljonit krooni. See on üsnagi arvestatav summa. Väga hea, kui kalandusettevõtjad ka kohalike omavalitsustega arutaks läbi prioriteedid, milleks oleks kõige mõttekam seda raha kasutada.”

Ministri sõnul jõuab raha taotlejateni läbi PRIA.

Suhtus sadamaprojekti positiivselt

Ideed rajada Omedusse nüüdisaegne kala- ja kaubasadam esitles põllumajandusministrile Jõgeva maavanem Aivar Kokk.

“Helir-Valdor Seeder suhtus sadama ehitamise plaani positiivselt. Koos riigiasutustega on tarvis otsida võimalusi Euroopa Liidu struktuurifondidest sadama rajamiseks vajaliku raha saamiseks,” märkis maavanem.

Kohtumistel ning mõttevahetustel põllumajandusministriga osalenud Kasepää vallavanema Jüri Vooderi sõnul on igati teretulnud, et põllumajandusminister Omedu kala- ja kaubasadama ehitamise ideega tuttavaks sai. “Nüüdisaegset sadamat on Peipsi äärde väga vaja. Selline sadam võimaldaks ka paremini kala müüki korraldada ning turustamine pole sedavõrd palju sõltuv ülesostjatest nagu praegu,” lisas Vooder.

Kohtumistel ja mõttevahetustel põllumajandusministriga osalesid ka Ida-Viru maavanem Riho Breivel, Mustvee linnapea Mati Kepp ja linnavolikogu esimees Tatjana Kudina, Lohusuu vallavanem Urmas Soosalu ning volikogu esimees Toivo Kivi ja Peipsiääre vallavanem Niina Baranina.

Visiidist kokkuvõtete tegemisel ütles minister, et sai kalanduse olukorrast, probleemidest ja tulevikuväljavaadetest põhjaliku ülevaate. “Kindlasti oleks tarvis, et kalurid oma eesmärke seades võimalikult üksmeelsed oleksid, sest siis saab ka põllumajandusministeerium nendele probleemide lahendamisel paremini toeks olla. Igati teretulnud on ka seadust austavate professionaalsete kalurite ja riigiasutuste koostöö illegaalsete kalapüüdjate ohjeldamisel,” märkis põllumajandusminister. “Usun , et Peipsi kalanduse paremad päevad on ees,? kinnitas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus