Peipsil korraldatakse reostustõrjeõppus

Kolmapäeval korraldatakse Pala vallas Rannal reostustõrjeõppus. Päästeameti Lõuna Päästekeskuse pressiesindaja sõnul osalevad õppusel Lõuna Päästekeskuse, Häirekeskuse Lõuna-Eesti Keskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri ja Keskkonnainspektsiooni töötajad.

“Stsenaariumi järgi avastab kohalik kalur Peipsi järvel suured naftalaigud, mis triivivad kalda poole. Reostusest teavitatakse keskkonnainspektsiooni ja politseid ning appi kutsutakse päästeteenistus, kes hakkab kaldaalalt reostust likvideerima. Lõuna Päästekeskuse Jõgeva ja Tartu päästepiirkondade päästemeeskonnad saavad õppuse käigus harjutada reostustõrjevarustuse kasutamist ja veekogul toimunud naftareostuse likvideerimist. Pärast õppust on võimalik analüüsida sündmusele reageerinute tegevust ning hinnata päästetöötajate ja  ametkondade vahelise koostöö efektiivsust. Õppus annab võimaluse hinnata Lõuna päästekeskuse päästepiirkondade valmisolekut ja oskust reageerida veekogudel tekkivatele reostustele, päästekeskuse logistilist võimekust regionaalse ressursi koondamisel ning varustuse piisavust kaldaalal reostuse likvideerimisel,” teatas pressiesindaja. “Õppuse toimumiskohta turvavad politseinikud ning ligipääsu kodanikele pole,” lisas ta

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus