Peipsiäärsed inimesed vajavad Tallinna-Alatskivi bussiliini

Mustvee vallaks ühinevate omavalitsuste juhid ei nõustu Eesti Bussi otsusega sulgeda tänavu 1. oktoobrist ennetähtaegselt kaugbussiliin 592 Tallinn-Rakvere-Roela-Mustvee-Kallaste-Alatskivi Bussifirmale pakuti variandid liini allesjätmiseks kasvõi teatud ajaks.


Eesti Bussi juhatuse liige Age Käos teatas kirjas Harjumaa ühistranspordikeskusele, Tallinna transpordiametile, Jõgeva, Tartu, Lääne-Viru ja Ida-Viru maavalitsusele liini 592 sulgemisest alates käesoleva aasta 1. oktoobrist. Põhjuseks tõi ta reisijate vähesuse ja vajaduse optimeerida liinivõrku. Liiniluba on antud 2020. aasta 31. märtsini.
 
Süveneb ääremaastumine

 

Mustvee linnavalitsus, Avinurme ja Kasepää vallavalitsus toonitasid pöördumises Eesti Bussi, riigihalduse ministri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maavalitsuste ning teiste institutsioonide poole, et liini 592 sulgemine halvendab oluliselt Mustvee linna, Avinurme ja Kasepää valla elanike liikumisvõimalusi olukorras, kus alternatiive juurde ei tule. sulgemisotsus halvendab transpordiolusid ka Saare ja Lohusuu valla elanikele.

 

Mustvee linnapea Max Kauri sõnul jättis vedaja liini sulgemise ettepanekut tehes arvesse võtmata, et reedel ja pühapäeval ning pühade-eelsetel päevadel on sõitjaid piisavalt. Tema sõnul annaks kavandatav bussiliini sulgemine järjekordse panuse ääremaastumise süvenemisse ning elukvaliteedi langemisse regioonis. “Eriti hull on asi vähekindlustatud inimeste jaoks. Tegelikult saadetakse sõnum ühistranspordi hääbumisest ja perspektiivitusest meie piirkonnas,” tunnistas Kaur, kes enda sõnul kõnealuse bussiga ka ise tihti Tallinna sõidab.
 
Vajalik liin ka õppuritele

 

Avinurme piirkonna jaoks on see väga vajalik liin. “Liini olulisus seisneb selles, et see on ainus bussiühendus pealinnaga. Sellega on võimalik minna perearstile ja tulevasse vallakeskusesse Mustveesse asju ajama. Ja mõne tunni pärast jälle tagasi sõita. Meilt Tallinna õppima suundunud noortele on see ainus võimalus reedel ja laupäeval nädalavahetuseks koju saada ja pühapäeva õhtul jälle pealinna sõita,” ütles Avinurme vallavanem Aivar Saarela.

 

“Bussiliini sulgemine on praegu Avinurmes aktuaalne teema. Inimestele tundub imelik, et miks sageli kasutavat liini sulgeda tahetakse. Minu ema sõidab selle bussiga sageli Mustveest Tallinna ja ütleb, et alati on palju reisijaid. Umbes kord kuus sõidab sama bussiga mu tütar Agneta Tallinnasse võistlustantsutrenni,” rääkis Avinurme valla elanik, ettevõtja Kristi Pukk.
 
Vallad pakuvad kompromissi

 

Omavalitsused tegid ettepaneku leida kompromissina võimalus jätta liin alles kas või ajutiselt. Vajadusel soovitakse lühendada liini Mustveeni, sest Mustveest ja Avinurmest on Rakvere ja Tallinna suunas sõitjaid märksa rohkem kui kaugematest punktidest.

 

Peetakse otstarbekaks hoida liini katseliselt töös kuni 2018. aasta 31. märtsini, mis võimaldaks haldusreformi järgselt tekkival Mustvee vallal teha esialgsed otsused ühistranspordi kujundamiseks ning kindlustada elanikele mõistlik ühendus Rakvere ja Tallinnaga. Liini alles jätmist kuni Mustvee valla toimima hakkamiseni peab mõttekaks ka Lohusuu vallavanem Tarmo Tomson.

 

Kavandatakse läbirääkimisi riigi ja asjast huvitatud kohalike omavalitsustega liini tegevuse toetamise võimaluste üle.

 

Peipsi piirkonna omavalitsusjuhid leiavad, et enne kaugbussiliini 592 võimalikku sulgemist tuleks mõelda ka alternatiivsetele transpordiühendustele. Kirjas Eesti Bussile ja erinevatele ametiasutustele juhivad nad tähelepanu sellele, et endiselt on kasutamata ELRON-i käitatava diiselrongiliikluse kontekstis võimalikuks saanud bussiliinide sünkroniseerimine Jõgeva-Tallinna kiirrongiühendusega.

 

“Teatavasti on Jõgeva ja Tallinna vahel elanike reaalseid vajadusi arvestavatel kellaaegadel võimalik iga päev sõita kiirrongidega. Kui korraldada Avinurme, Mustvee ja Kasepää ning Jõgeva vaheline kiire bussiühendus kiirrongide sõiduplaani arvestavalt, on Mustvee piirkonna elanikel võimalik jõuda Tallinnasse märkimisväärselt mugavamalt ja kiiremini kui praegune pakutava bussiühendusega,” lisas Kasepää vallavanem Jüri Vooder.

 

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus on püüdnud korraldada bussiliiklust nii, et inimesed Mustveest Jõgevale Tallinna rongi väljumisaegadeks jõuaksid. Viimasel ajal, seoses remondiga, muutuvad aga kellaajad raudteeliikluses sageli, see teeb olukorra meie jaoks keerulisemaks,” ütles ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heldur Lääne.

 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus