Peipsi ranniku töötud õpetatakse meisterdama

Muu hulgas plaanitsetakse õpetada ka kalanahast suveniiride ja pilliroost punutiste valmistamist. Lisaks praktilistele oskusele jagatakse kursustel osalejatele ka teadmisi mitmest eluvaldkonnast. Neljapäeval ja reedel jagati Mustvee kultuurikeskuses psühholoogia alaseid nõuandeid raskuste ületamiseks ja keeruliste olukordadega toimetulemiseks.

Projekti “Peipsiveere käsitööettevõtluse toetuseks” algatajaks ning juhiks on MTÜ Piiri Peal eesotsas Aime Gussoniga, koordinaatoriks aga Peipsiveere Arengu Sihtasutus, kes tegeleb kursusel osalejate ja õpetajate otsimisega ning koolituse korraldamisega. “Meie projekt koosneb erinevatest tööpakettidest. Veebruaris jätkub täienduskoolitus õmblemise alal ning tikkimise õpetamine, millega alustasime juba detsembris. Samuti hakkame õpetama pakutrükki,” rääkis sihtasutuse juhataja Liina Miks.

Tema sõnul on plaanis hakata õpetama ka kalanahast suveniiride valmistamist: “Meie sooviks on leida ettevõtlusvorm, mis baseeruks kohalikul toorainel. Et kalandus on Peipsi rannikul traditsiooniline tegevusala, mõtlesime, et miks mitte kasutada kalanahka suveniiride valmistamiseks. Kalanahast peaks saama teha mõndagi omapärast, näiteks märkmikukaasi. Kalanaha parkimisega tegeleb praegu ainsana Eestis üks Pärnu ettevõtja. Enne kursuse käivitamist kavatseme tema tööga tutvuma minna. Missugustes paikades kalanahast meisterdamise kursused läbi viime, pole veel praegu teada. Kindlasti on aga õppepäevadele oodatud ka inimesed Peipsi äärsetest Jõgevamaa omavalitsustest,” ütles Miks.

“Tänavuse aasta teisest poolest korraldame aga kursusi pilliroo- ja vitspunutiste valmistamiseks. Vitstest saab teha tugevamaid esemeid, pilliroost aga ennekõike nips-iluasju,” märkis ta.

Neljapäeval ja reedel viidi aga projekti “Peipsiveere käsitööettevõtluse toetuseks” egiidi all Mustvee kultuurikeskuses läbi koolitus, kus anti nõu oma probleemide tundmaõppimiseks, muutustega kohanemiseks ja enesega uues olukorras toime tulemiseks, positiivseks mõtlemiseks, püstitatud eesmärgini jõudmiseks. Õppepäeval tegeldi ka eneseanalüüsiga.

“Me tahame koolitusel osalejatele anda ka teadmistepagasi, mis võimaldaks neil ettevõtjatena tööd alustada. Seetõttu õpetame ka äriplaani koostamist, finantsarvutuste tegemist, turustamisoskusi jne. Ühtlasi oleme kaalunud mõtet moodustada tulevikus ühistu, mis omakorda rajaks ettevõtte Peipsi rannikule iseloomulike käsitöötoodete valmistamiseks. Siinset unikaalset elulaadi ja kultuuritraditsioone tutvustavate suveniiride järele on nõudlus suur. Oleme näiteks arutanud, et Mehikoormas võiks hakata tootma kalanahast “Seitsme Mehikoorma Saapaid”. Kahtlemata pakuks suveniiride meisterdamiseks inspiratsiooni ka Kalevipoja teema, mida viimastel aastatel on eriti tugevasti edasi arendatud Jõgevamaal,” rääkis Liina Miks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus