Peipsi piirkonna noored püüavad olla vedurid, mitte pidurid

Esmaspäeval oli Mustvee noortekeskuses projekti “Olen vedur, mitte pidur” avaüritus, mille eesmärk on koondada nelja Peipsi-äärse omavalitsuse noored, aidata ellu viia omaalgatuslikke ideid ning saada kevadeks kokku üks tuumik, kes aktiivselt oma kodukandi elu edendaks.

 

Projekti “Olen vedur, mitte pidur” on kaasatud Võnnu, Meeksi, Kallaste ja Mustvee noored ning selle eesmärk on panna noori ühiselt mõtlema ja tegutsema, korraldama üritusi ning ka ise projekte vedama.  

Avaüritusel põhirõhk tutvumisel

“Projektiidee sündis Võnnu valla noorte soovidest arendada endas tegutsemisjulgust ja –oskust,” ütles MTÜ SK Liikumisvabadus projektijuht Külli Ojasaar. Rahastuse toel luuakse koostöös piirkonna koolide, noortekeskuste, omavalitsuste ja ettevõtjatega aktiivsete noorte rühmad. Spetsialistide juhendamisel toetatakse noori oma mõtteid realiseerima ning aastane koolitustsükkel lõpeb ühise laagriga.

Projekti avaüritusel ei püütudki panna noori  kohe mingi kindla eesmärgi nimel tegutsema. Kõigepealt oli tarvis saada noortekeskusse kokku rühm, kes hakkaks igakuistest kokkusaamistest osa võtma, kaasa mõtlema ning olema valmis projekti nimel ka iseseisvalt tegutsema. Mustveesse tuli paarkümmend noort, kellele organiseeriti nii-öelda jää sulatamiseks ja suhtlemise käimasaamiseks paar tutvumismängu.  

Tuntud inimesed innustavad noori

Hiljem istuti ühiselt laua. Vanemuise näitleja Karol Kuntsel, kes on tuntud ka lastesaadetest “Saame kokku Tomi juures” ning “Buratino”, rääkis oma tööst teles ja teatris. Ta rääkis ka kaadri ning lava taga toimuvast.

Kuulsaid ja tegusaid inimesi oli  projekti avaürituseks ka teistesse  noortekeskustesse kutsutud. Näiteks Meeksis käis oma elust ja tööst rääkimas võistlustantsija ja treener Kaisa Oja. Tuntud ja edukate inimeste tutvustamine peaks innustama noori püüdma ka oma elus kõrgemale ja kaugemale.

Edaspidi hakatakse Mustvee noortekeskuses projekti raames koos käima korra kuus. Viiakse läbi töötubasid ning püütakse ka jõuda kokkuleppele, milline sündmus kevadel ühiselt teoks teha.  

Projekti ülesehitus ei sea noorte fantaasiale piire. Korraldada võib mida iganes, vabaõhukontserdist jalgpallivõistluseni. Ainsaks tingimuseks on, et ideid käivad välja ning viivad ka ellu noored ise. Loomulikult aitavad noori kohalikud koordinaatorid ja rahastusega tulevad appi omavalitsused.

Projekt “Olen vedur, mitte pidur”

*Mõte ühendada Peipsi ääres elavad noored koos tegutsema

*Projektis löövad kaasa Meeksi, Võnnu, Kallaste ja Mustvee noortekeskused

*Projekti raames kohtutakse kord kuus

*Projekti tulemusena korraldatakse kevadel ühiselt mõni üldsusele mõeldud sündmus

*Osalevad noorteaktiivi liikmed korraldavad suve hakul ühise laagri, mis on osalejatele tasuta.

*Projekti toetavad Võnnu vallavalitsus, Meeksi vallavalitsus, Mustvee linn, Kallaste linn, Jõgevamaa Koostöökoda, Siseministeerium, EAS, haridus- ja teadusministeerium, Tartumaa Arendusselts, OÜ Latikas, AR Personal, Ahrens Investing.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus