Peipsi piirkond vajab eraldi regionaalset programmi

Alatskivi Looduskeskuses toimunud kohtumisel Jõgevamaa ja Tartumaa omavalitsusjuhtide ja mittetulundusühingute eestvedajatega märkis regionaalminister Vallo Reimaa, et Peipsi regiooni olukorda ja tulevikuväljavaateid tuleks käsitleda spetsiaalses riiklikus programmis.

“On olemas regionaalsed programmid, mis töötatakse välja konkreetse piirkonna  omapäraste kultuuri- ja töötraditsioonide ning muugi ainulaadse püsimajäämiseks tänases ühiskonnas. Setumaa ja Kihnu saare jaoks on sellised tegevuskavad juba olemas. Minu arvates vajaks spetsiaalset regionaalset programmi ka Peipsi piirkond, mille teevad nii Eestis kui ka kogu maailmas kordumatuks sibula- ja kurgikasvatus- ning kalapüügitraditsioonid, vanausuliste kultuur ja elulaad ning palju muudki,” märkis minister.

Töökohad meelitaksid koju tagasi

“Peipsi äärsete alade rahastamiseks mõeldud regionaalprogrammi vajalikkusest on aastaid räägitud. Loodetavasti suudab regionaalminister oma väga häid ideid ka valitsuses edukalt kaitsta ja avada rohelise tee nende elluviimisele,” kommenteeris mõttevahetusel maavanem Aivar Kokk. “Omavalitsused ja piirkonna elanikud on teinud senini tänuväärset tööd selle kandi omalaadse loodus-, kultuuri- ja töökeskkonna hoidmiseks. Mõistagi on aga väga raske kõiki probleeme lahendada ja ettevõtmisi teostada kohaliku eelarve rahadega,” märkis ta.    

Arutelul olid kõneaineks ka võimalused Peipsi regiooni majanduselu edendamiseks.

“Paljud meie kandi elanikud on mujale tööle ja elama asunud. Selleks, et nad kodukanti tagasi tuleksid, oleks kindlasti vaja luua uusi tasuvaid töökohti. Leian, et Peipsi äärse ettevõtluse arendamiseks võiks riik maksta teatud suuruses toetust, mille ettevõtja pikema aja vältel tagasi maksaks,” lausus Kasepää vallavanem Jüri Vooder.

Mustvee linnapea Mati Kepp lisas, et linna elanike juurdekasvu huvides oleks hea, kui peagi avatavasse piirivalvekordonisse tööle asuvatest inimestest mõnedki Mustveesse elama jääksid ja siia oma kodud rajaksid.

Hooldusravikeskus vajab uut hoonet 

Omavalitsusjuhid teavitasid regionaalminister Vallo Reimaad ka vajadusest leida lahendus sihtasutuse Peipsiveere Hooldusravikeskus edasiseks püsimajäämiseks.

“Praegu tegutseb see raviasutus Kallaste lähedal asuvas hoones, mis on aga vananenud ja tänapäevase meditsiiniteenuse osutamiseks kitsaks jäänud. Sihtasutuse moodustanud omavalitsused on taotlenud seda, et hooldusravikeskusele antaks tasuta üle tühjaks jäänud Alatskivi piirivalvekordoni. Senini pole me positiivset vastust saanud, kuid loodame mõistvale suhtumisele. Hooldusravi kättesaamine kodulähedases piirkonnas on aga kindlasti vajalik,” märkis Pala vallavanem Joszef Weinrauch.

Pala vald on ka üks sihtasutuse Peipsiveere Hooldusravikeskus osanikke.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus