Peipsi piirkond vajab eraldi regionaalprogrammi

          Alatskivi Looduskeskuses toimunud kohtumisel Jõgevamaa ja Tartumaa omavalitsusjuhtide ja mittetulundusühingute eestvedajatega märkis regionaalminister Vallo Reimaa, et Peipsi regiooni olukorda ja tulevikuväljavaateid tuleks käsitleda spetsiaalses riiklikus programmis.

“On olemas regionaalsed programmid, mis töötatakse välja konkreetse piirkonna  omapäraste kultuuri- ja töötraditsioonide ning muugi ainulaadse püsimajäämiseks tänases ühiskonnas. Setumaa ja Kihnu saare jaoks on sellised tegevuskavad juba olemas. Minu arvates vajaks spetsiaalset regionaalset programmi ka Peipsi piirkond, mille teevad nii Eestis kui ka kogu maailmas kordumatuks sibula- ja kurgikasvatus- ning kalapüügitraditsioonid, vanausuliste kultuur ja elulaad ning palju muudki,” märkis minister.

Arutelul olid kõneaineks võimalused Peipsi regiooni majanduselu edendamiseks. Samuti teavitasid omavalitsusjuhid regionaalminister Vallo Reimaad vajadusest leida lahendus sihtasutuse Peipsiveere Hooldusravikeskus edasiseks püsimajäämiseks. Praegu tegutseb see raviasutus Kallaste lähedal asuvas hoones, mis on aga vananenud ja tänapäevase meditsiiniteenuse osutamiseks kitsaks jäänud.

      JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus