Peipsi looderannik on ohtlikult roostunud

Roostumine Peipsi loodekaldal algas Nõukogude ajal, mil väikesed Peipsi vesikonna jõed tõid Jõgeva ja Kohtla-Järve rajooni põllumajandusreostuse Peipsisse. Järve kallas hakkas roostuma ning praeguseks ulatub võsa- ja roovööde lõuna poolt alates juba Rannapungerjani, teatas Peipsi Kogukonna Fondi nõukogu esimees Mikk Sarv. Peipsi ranna võsastumine ja roostumine seab fondi hinnangul ohtu liivalembeste kaitsealuste taimede nagu käokuld, villane katkujuur ja nõmm-liivsibul kasvukohad. Üle Peipsist jääajast peale läbirändavatele laulu- ja väikeluikedele ei jätku aga kõrge veetasemega aastatel toitu, mis kahjustab oluliselt nende asurkonda. Peipsi rand piirneb Natura 2000 kalakaitsealaga, samas koevad need kalad kevadel roo vahele jäävates madalates lontsikutes. Need jäävad aga rootõkke tõttu varasuvel kuivale ning kalajärglaskond hävib. Kaldaalad on ka kaitsealuse mudakonna elupaigaks, mis saab säilida ainult mahepõllunduse jätkumisel. Peipsi Kogukonna Fondi hinnangul on olukorra muutmiseks vajalik koostöös valdade, kohalike elanike ja looduskaitsjatega valmistada planeering rannaalade võsast ja roost puhastamiseks. Selleks tuleb viia läbi uuringud koostöös ZBI ja Tartu Ülikooli teadlastega. Lisaks tuleks sarnaselt mereäärsete rannaniitude korrastamisele maksta ka Peipsi ääres ranna hooldamiseks maahooldustoetust. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus