Peipsi Kalurite Ühing soovib kalapüügi paremat korraldamist

«Peame vajalikuks, et kalandusametnikud jagaksid kalapüügikvoodid firmadele vastavalt püügilubade arvule. Leiame, et kui  kvooti on üle 10 protsendi  ületatud, oleks tarvis rakendada sanktsioone. Kvootide reguleerimine on vajalik ka seoses Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi kalandusdelegatsioonide järgmise kohtumisvooruga, mis toimub Eestis Peipsi piirkonnas. Mõrrapüügi keelu kehtestamisel tuleks aga lähtuda ilmastikutingimustest,» lausus Priit Saksing.
Kallastel olid kõneaineks ka harrastuskalapüügi küsimused. Eesti Kalaliidu juhatuse esimees Andres Varik ja Priit Saksing toonitasid, et harrastuskalapüügil ei tohiks olla turunduslikke eesmärke. Kala müümisega tegelevad üksikkalurid peaksid end registreerima füüsilisest isikust ettevõtjaks. Samas peeti oluliseks kaasa aidata sellele, et kala püüda ja ka turustada võiksid kauaaegsed kutselised kalurid, kes praegu on jäänud pensionile. 
Koosolijad toonitasid,  et täpsemat teavet oleks vaja selle kohta, kellele ja kuidas on jaotatud lubasid, mis on väljastatud kala püüdmiseks teaduslikel eesmärkidel. Mõttevahetuses Peipsi Kalurite Ühingu esindajatega ütles Eesti Kalaliidu juhatuse esimees Andres Varik, et  kalandusalase seadusandluse koostamisel  ja  määruste vastuvõtmisel tuleks rohkem tähelepanu pöörata kalapüügile Peipsil ja Võrtsjärvel.  Variku sõnul on vastavasisulises valdkonnas keskendutud ennekõike merekalapüügile.
Priit Saksing avaldas lootust, et sidemed ühingu ja Eesti Kalaliidu vahel tugevnevad edaspidi veelgi.

JAAN LUKAS 

 

blog comments powered by Disqus