Peipsi Kalurite Ühing korraldas koolituse

Peipsi Kalurite Ühingu algatusel toimusid lõppeval nädalal Ida-Virumaal Alajõel ja Jõgevamaal Kasepääl  venekeelsed õppepäevad kutselistele kaluritele teemal “Tegevuse mitmekesistamine”.  Tuleval teisipäeval viiakse samalaadne koolitus läbi Kallaste Keskkoolis.

PRIA kalatoetuse büroo peaspetsialist Angela Annilo julgustas Alajõel ja Kasepääl toimunud õppepäevadel osalejaid aktiivsemalt ideede teostamiseks projekte kirjutama ja raha taotlema. “Tagasihoidlikkus on mõneti tingitud ka puudulikust infost taotlemisvõimaluste kohta. Peipsi Kalurite Ühingu korraldatud koolituspäev on aga kindlasti üks ettevõtmine, mis võimaldab vajalikku infot paremini levitada,” ütles ta.

Annilo märkis, et arvestades kalapüügi tugevat sõltuvust loodusest ja kalavarudest, tasuks kaluritel otsida ettevõtlusega tegelemiseks ka alternatiivseid võimalusi. Euroopa Kalandusfondi meede 4.1 pakub selleks mitmekesiseid võimalusi. “Näiteks Läänemaa kalurid on taotlenud raha võrkude valmistamiseks tarviliku õmblusmasina ostmiseks,” ütles ta.

Käega ei tasu lüüa ka siis, kui idee teostamine algul ebaõnnestuma kipub või väga raske tundub. “Näiteks Avinurme Elulaadi Keskuse loomisse suhtusid mitmedki esialgu  skeptiliselt, kuid rahade taotlemine läks korda ja nüüdseks on Avinurme kogu Eestis tuntud turismimagnet,” ütles koolitusel  firma Nutifikaator juhatuse liige Lauri Jalonen.

“Mõistagi tuleb soodustada  vene keelt kõnelevate Peipsi äärsete elanike eesti keele õppimist. Keele selgeks saamiseks kulub aga omajagu aega. Kalanduse ja sellele lähedaste valdkondadega seotud teemaderingi ja ettevõtluse arendamise tutvustamisega tuleb aga kiiresti alustada. Nii on venekeelsed koolitused vajalikud ja põhjendatud,” lisas ta.

Õppepäevadel jagasid teavet ka põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna nõunik Heiki Jaanuska, Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse konsultant Kadri Rist ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht Andri Plato.

“Alajõel ja Kasepääl esinenud lektorid sisustavad ka   koolituse, mis algab 30. augustil kell 9.30  Kallaste Keskkooli saalis. Venekeelsed õppepäevad kutselistele kaluritele saavad teoks esimest korda. On rõõmustav, et koolituste vastu tunnevad lisaks  kutselistele kaluritele huvi ka teised  rannikuäärsed inimesed, kusjuures osalejate hulgas on rohkesti neidki, kes on olnud hõivatud igapäevatööga  ja pole  enesetäiendusele varem tähelepanu pööranud,” lausus Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus