Peipsi kalurid pakkusid välja alternatiivi

Kolmapäeval Kasepääl peetud nõupidamisel pakkusid Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esimees Urmas Pirk, Peipsi Kalurite Ühingu juht Priit Saksing ja paljud kalandusettevõtjad valitsuse määruse eelnõule, mis käsitleb mõrdade piirarvu vähendamist, omapoolse alternatiivina keelata tuleval kevadel kudemise ajal ahvenapüük.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome ning Tartu Ülikooli mereinstituudi teadlane Väino Vaino tutvustasid määruse eelnõud mõrdade piirarvu vähendamise kohta. Pärast põhjalikku arutelu ja küsimuste esitamist vormistasid Peipsi piirkonna kalandusinimesed valitsusele tehtud kirjaliku ettepanekuga vastava eelnõu muutmiseks. Ärakirjad ettepanekutest saadetakse keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonda, keskkonnainspektsiooni ja põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakonda

“Alternatiivina mõrdade piirarvu vähendamisele järgneval aastal tegime ettepaneku keelata 2011. aasta kevadpüügil Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel kudemise ajal ahvenapüük. Et püük mõrdadega muutub sihtliigi keelamisel ebaotstarbekaks, peame mõttekaks Peipsil samaks ajavahemikuks püük mõrdadega sulgeda,” ütles Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk.

Kokku kirjutas ettepanekule alla veerandsada nõupidamisel osalenut.

i

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus