Peipsi kalavarusid hakatakse uurima uuel laeval

Reedel anti Mustvee sadamas pidulikult käiku Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi uus uurimislaev Emili 007, mis on ostetud Euroopa kalandusfondi rahadega. Laevaga hakatakse tegema  traali- ja põhjanoodapüüke Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalavarude hindamiseks.


Mereinstituudi direktori Toomas Saadi sõnul tekkis vajadus uus uurimislaev muretseda, sest senine laev Maru oli vananenud ega võimaldanud teadustööd tänapäevaste nõuete kohaselt läbi viia. Sündmusel osalenud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus rääkis, et Peipsi kalade olukorra uurimiseks vajaliku laeva ehitamine võttis mitu aastat. “Seda ei juhtu tõesti sageli, et laevameistrite ehitatud ja kõige nüüdisaegsematele nõuetele vastav uus uurimislaev vette saab lastud. Minu kolme ja poole aastase ametiaja jooksul oli tegemist esimese korraga. Täpseid uurimisandmeid koguda lubav laev on oluline selleks, et meil oleksid tõesti korralikud andmed, mille põhjal kalapüüki puudutavaid otsuseid teha. Uus laev annab täpsemad andmed ja peaks muutma näiteks olukorda, kus kohalikud kalurid ütlevad, et mõnda kala on palju rohkem, kui teadustöö tulemused näitavad. Edaspidi peaksid andmed ka täpsemad olema.”

Minister kiitis Saaremaa laevaehitajaid ja kinnitas, et ende töö kuulub maailmaklassi.

Esimene uurimisreis tehtud

i
Eesti Mereinstituudi Peipsi kalanduse töörühma juhataja Väino Vaino sõnul on uue uurimislaevaga võimalik teha ka põhjanoodapüüki, milleks varem pidi paluma kalurite laevu. “Esimese uurimisreisi tegi Emili 007 augusti keskel. Uurisime kalavarude seisu sügisese püügihooaja eel,” lausus Vaino.

“Laev on varustatud traalimisseadmete, hüdrograafiaseadmete ja traalijälgimisseadmetega,” lisas ta.


Kippar-mehhaanik Eerik Kurs ütles, et laev Emili 007 mahutab kaheksa inimest ning on uurimistööks igati mugav. Plussidena tõi ta välja ka ökonoomse kütusekulu ja hea manööverdamisvõime. Madrusena on laeval abiks Elmar Talbonen. Nii Kurs kui ka Talbonen elavad Pärnus ning töötavad merel sõitval uurimislaeval. Emili 007 väljasõidu ajaks tulevad meremehed aga Peipsile.

Teadlaste koostöö kaluritega 

Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing nimetas moodsa uurimislaeva vettelaskmist viimase aja suursündmuseks Peipsimaal. “Mereinstituudi direktori Toomas Saadiga arutasime koostööd selle teadusastuse ja TTÜ Eesti Mereakadeemia vahel,” lausus Saksing.

Eesti Mereinstituudi direktor Toomas Saat ütles, et selle asutuse teadlastel on hea koostöö Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu (juhatuse esimees Urmas Pirk) ja Peipsi Kalurite Ühinguga. “Sidemeid on tugevdanud asjaolu, et nii meie instituudi kui ka kalurite ühenduste esindajad on osalenud Eesti -Vene kalandusläbirääkimistel Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalapüügi korraldamiseks,” lausus ta.

Uue uurimislaeva vettelaskmise puhul lausus tervitussõnu Mustvee linnapea Max Kaur, kes tutvustas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele ka Mustvee sadama ja selle  läheduses paikneva silla ehitamist. Linnapea arutas keskkonnaministriga võimalust muretseda Mustvee sadamasse ka reisilaev.

“Korralikku sadamat on Peipsi piirkonda kindlasti vaja. Loodan, et Mustvees läheb kõik nii, nagu plaanitud, ja varsti on põhjust uue, hästi ehitatud sadama üle rõõmustada,” märkis minister.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus