Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu uus tegevjuht on Kersti Oja

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatus valis  mitmete  kandidaatide hulgast uueks tegevjuhiks  Kersti Oja, kes seni töötas MTÜ Ida-Eesti jäätmehoolduskeskus  projektijuhina.

Alates Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu asutamisest 2008. aastal selle   tegevjuhiks olnud Andri Plato asub ametisse Riigimetsa Majandamise Keskuse  (RMK) süsteemis. Kersti Oja sõnul ajendasid teda ametisse kandideerima varasem tegelemine keskkonnateemadega ja teatud teadmistepagasi omamine ka kalanduse alal.

“Kindlasti pakub uus roll ka häid võimalusi arenguks. Tegevjuhina pean esmatähtsaks kaasaaitamist Peipsi  piirkonna arengule ja eriti siinsele ettevõtlusele nii  Euroopa Liidu kalandus- kui ka turismimeetmete kaudu. Oluline on ladus ja mitmekülgne koostöö kutseliste kaluritega,  paikkonna teiste elualade ettevõtjatega, kolmanda sektori organisatsioonide ja omavalitsustega jne,” ütles Oja.

Tema kui tegevjuhi ülesandeks on ka rahataotluste esmane läbivaatamine, taotlejate nõustamine  ja taotluste edastamine hindamiskomisjonile ja juhatusele.

Möödunud neljapäeval peetud MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolekul ütles Kersti Oja, et valdab vabalt inglise keelt ja kavatseb veelgi parandada ka  oma vene keele oskust. Kersti Oja on pärit Tartust, praegu elab ta Jõgeval.

“Kersti Oja ootab ees suur ja keeruline tööpõld, sest Peipsi-ääres regioonis vajavad lahendamist mitmed probleemid nii kalanduses kui ka teistes eluvaldkondades,” ütles Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse liige, Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevus hõlmab Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Vooremaa väikejärvede ja osalt ka Emajõe äärseid alasid Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus